Gå til hovedsiden

Kommunene bygger grunnmuren for digitalt førstevalg

IT i praksis 2019 viser at digitaliseringstakten øker, men at det enda er et godt stykke frem til vi som innbyggere får oppleve et digitalt førstevalg som består av proaktive og intelligente tjenester, slik som vi er blitt vant til med skattemeldingen.

IT i praksis 2019 paneldebatt med visma
IT i praksis 2019 -Paneldebatt med Visma.

IT i praksis for 2019 ble presentert på Christiania Teater i Oslo, med digitaliseringsministeren årvåkent tilstede. Resultatene fra årets rapport viser at digitaliseringstakten øker, men at det enda er et godt stykke frem til vi som innbyggere får oppleve et digitalt førstevalg som består av proaktive og intelligente tjenester – slik som vi er blitt vant til med skattemeldingen.

Med tanke på at mange kommuner er nedsyltet med kommunereform, er det imponerende å se at kommuner klarer å kombinere kommunereform med store digitale løft. Jeg ønsker derfor i denne artikkelen å løfte frem noen gode eksempler fra hverdagen vår.

Kommune-Norge tar betydelige steg

Det offentlige er i ferd med å bygge grunnmuren som vil gi store løft noen år frem i tid. Mange offentlige virksomheter vil og er i gang med neste generasjons teknologi. Men det har liten hensikt å starte med kunstig intelligens eller maskinlæring om man ikke har kvalitet på data eller kan dra nytte av offentlige data på tvers av sektorer.

I Visma jobber vi hver dag sammen med hele kommune-Norge for å bidra til mer effektive kommunale tjenester og et digitalt førstevalg for innbyggere. Nye moderne skyløsninger innenfor alle sektorer lanseres på løpende bånd. Aldri før har vi opplevd en mer innovativ, fremoverlent og krevende kommune-sektor.

Digisos – Sosialstøtte på nett

I 2018 ble det mulig å søke om sosialstøtte på nett. Dette er en ny standardløsning som er utviklet i samarbeid mellom NAV, KS, seks kommuner og leverandørene av fagsystemer. Brukeren slipper altså å komme til sosialkontoret for å hente- og fylle inn nødvendige papirer. Fordelene ved dette er åpenbart store. I løpet av ett år er denne tjenesten tatt i bruk av over 50 kommuner og flere hundre NAV-kontor er i gang med å tilby tjenesten.

Veiledningen man får i den digitale søknadsprosessen er så intuitiv at søkeren slipper å måtte ringe NAV kontoret for å stille spørsmål underveis. Dette betyr at dialogen mellom søker og saksbehandler nå handler om selve saken, heller enn å forstå skjemaet og fylle det ut riktig.

Digihelse – Sikker dialog med hjemmetjenesten

Digihelse er en digital innbyggertjeneste for hjemmetjenesten. Tjenesten tilbys på en nasjonal plattform som er tilgjengelig for befolkningen i alle landets kommuner. Plattformen er Helsenorge.no, en nasjonal, digital fellesløsning utviklet av Direktoratet for e-helse i samarbeid med KS, noen kommuner og leverandører, som Visma.

Kommuner kan nå tilby digitale tjenester for dialog mellom brukere og/eller pårørende, og ansatte i hjemmetjenesten, samt visning av avtaler med mulighet for avbestilling og varsling av gjennomførte besøk. Alt på en enkel plattform som ivaretar sikkerhet på høyeste nivå.

Barnehageopptak – med selvbetjening

Hvert år pågår det et omfattende fordelingsarbeid i barnehageadministrasjonen i forbindelse med barnehageopptaket. Her er det svært mange variabler, parter og faktorer som skal ivaretas. Det trengs en avansert løsning som understøtter og forenkler kommunens arbeid gjennom digitalisering og automatisering av arbeidsprosessene.

Nå finnes det heldigitaliserte løsning som ivaretar behovene til alle involverte. Foreldre kan, ved å logge seg inn med ID-porten, få presentert alternative barnehager, og kan selv gjøre sine valg i en stegvis og enkel løsning tilpasset smarttelefon. De fleste plasser blir tildelt på denne måten, noe som igjen gjør at administrasjonen får mye mindre arbeid med å fordele plasser.

Kommunene på vei til skyen

IT i praksis viser at kommuner er på full fart opp i skyen. Dette kan vi skrive under på. Visma opplever en kommunesektor som øker tempoet med å ta i bruk moderne og mer standardiserte skyløsninger. I 2019 lanserte Visma en komplett skyløsning for administrasjon av barnehager – Visma Flyt Barnehage. Tre måneder etter at løsningen var klar, var løsningen allerede tatt i bruk av over 50 kommuner. I løpet av året regner vi med å ha over 150 kommuner som benytter løsningen. Dette sier mye om kommune-Norges innstilling til å ta i bruk nye og standardiserte løsninger.

Denne raske overgangen fra gammel til ny teknologi åpner opp for helt nye muligheter for økt digitalisering, samhandling, innbyggertjenester og sikker kommunikasjon. Moderne skyløsninger er fleksible, åpne og ivaretar alle nye standarder som arkivering, digital sikker kommunikasjon, ID-porten, og så videre. Og, det er mye enklere å integrere seg mot nye standarder.

Deling av data på tvers av sektorer

En stor bøyg som fortsatt gjenstår er deling av data på tvers av sektorer. Hvordan sikre at forvaltningen kan gjenbruke informasjon om publikum i stedet for å spørre brukerne på nytt om forhold de allerede har opplyst om? Får vi etablert gode standarder for dette, vil vi ta kvantesprang.

Difi jobber nå svært målrettet og godt, sammen med kommuner, med dette. Etableringen av Felles datakatalog er det første av tre trinn for å oppnå ambisjonene, der forvaltningen selv skal sørge for å dele nødvendig informasjon mellom de offentlige virksomhetene. Det neste steget er å etablere en “API-katalog” som beskriver hvor og hvordan dataene kan aksesseres. I det tredje trinnet ligger alt til rette for at gjenbruk av data er hovedregel, og at prinsippet om kun én gang lar seg realisere.

Vi i Visma støtter dette arbeidet og vil bidra til at kommunens egne løsninger skal være moderne, fleksible og åpne, slik at det vi raskt kan tilpasse oss de standarder og føringer som blir lagt.

IT i praksis viser at vi har en vei å gå for å gi publikum et reelt digitalt førstevalg, men det har aldri gått så fort den rette veien som det gjør nå.

Les mer om IT i praksis her

Les mer:

Mest populære