Gå til hovedsiden

IT anno 2013: Hvordan engasjere de eldre?

Den kommende eldrebølgen tvinger oss til å se nytt på gamle problemer. Hvordan skal vi inkludere de i en IT-hverdag som er tilpasset de unge? Masterstudent ved NTNU, Maren Helle, har skrevet et blogginnlegg om temaet.

Utbredt teknologiskrekk

Dagens eldre har jevnt over lite erfaring med bruk av IT. De fleste eldre er innforstått med hva man kan bruke datamaskiner til, men er ofte av den oppfatningen at fordelene ved å kunne benytte en datamaskin ikke veier opp for den nødvendige innsatsen som kreves for å lære ny teknologi. I tillegg frykter enkelte at de vil fremstå som mindre intelligente dersom de ikke mestrer teknologien. Det er derimot ingen ting i veien for at eldre skal kunne lære seg enkel bruk av IT. For å overkomme skrekken for å prøve ut ny teknologi må man ufarliggjøre situasjonen og innføre teknologien innenfor trygge rammer.

elderly

Touch fremfor klikk

Nettbrett har vist seg å være en god plattform for eldre brukere. Produktgruppen har et lett forståelig brukergrensesnitt, er enkelt å tilpasse og tilgivende, i form av at det skal mer til for å gjøre alvorlige feil enn med vanlig pc. Touch-baserte flater stiller få krav til tidligere teknisk erfaring, og baserer seg på enkle bevegelser som selv de med ustø hånd kan mestre. Et eksempel på dette er hvordan man enkelt kan bla mellom ulike sider ved å dra fingeren sidelengs.

Utvikling av mentale modeller

I utviklingen av brukergrensesnitt er det viktig å huske på at eldre ikke har de samme forutsetningene som yngre brukere som har vokst opp med teknologi. Vanskeligheter med å forstå navigering og ulike bruksmønstre skyldes ofte en mangel på mentale modeller for hvordan et produkt fungerer. Et eksempel på dette er uerfarne nettbrukere som skriver inn adressen til nettsider de vil besøke i søkefeltet til en søkemotor, i stedet for i adressefeltet til nettleseren. Det er derfor viktig å hjelpe brukeren å danne korrekte modeller ved opplæring eller ved bruk av kjente elementer. Apple er kjent for sin utstrakte bruk av skeuomorfisme, som innebærer å imitere fysiske produkter i digitale grensesnitt. Har du noen gang tenkt på hva en knapp egentlig gjør på en skjerm?

Dersom en lykkes med å gi en følelse av mestring av teknologi, kan også de eldre få ta del i den digitale hverdagen de unge i dag lever i, blant annet ved å lese lokalavisa i forstørret nettleser eller å høre på musikk fra de var unge på YouTube. I mellomtiden  kan de unge finne nye arenaer å dele sine eskapader, godt skjult fra bestemors leselupe.

Maren Helle, student Industriell Design NTNU, Management Trainee 2013-2014

Mest populære