Gå til hovedsiden

Introduksjon til årets Sales Trainees

Hva gjør en Sales Trainee i Visma, og hva skal til for å bli det? Her presenteres årets Sales Trainees med bakgrunn og motivasjon for å søke stillingen.

[checklist][/checklist]Karen

Hei! Jeg heter Karen Tonette Vollan, er 24 år og kommer fra Oslo. Jeg ble nylig ferdig med en Bachelor grad i Kreativitet, Innovasjon og Forretningsutvikling ved Markedshøyskolen i Oslo. Fra før av har jeg en Bachelorgrad fra Universitet i Agder. Dette er en pedagogisk faglærerutdanning i drama. Min spesialisering er rettet mot forretningsutvikling, PR og omdømmebygging.

Jeg søkte på stillingen i Visma fordi det er en bedrift i sterk vekst og byr på mange muligheter. Som Sales Trainee får jeg god erfaring med både produktene til Visma og god kontakt med kundene. Jeg får svært god opplæring innenfor salg, samtidig får jeg utviklet meg mye gjennom «learning by doing». Ved at vi får muligheten til å jobbe for ulike oppdragsgivere i firmaet blir vi også kjent med flere avdelinger i bedriften. Jeg lærer mye på kort tid og det er stadig nye prosjekter vi skal gjennom, dette gjør jobben både utfordrende og spennende.

Madeleine

Hej! Jag heter Madeleine Jansson, är 28 år gammal och kommer från Sverige. Jag har en Bachelor i Marknadsföring från Handelshögskolan BI i Oslo.

Motivationen för att söka tjänsten som Sales Trainee i Visma var möjligheten att skaffa sig arbetslivserfarenhet av hög kvalitet inom salg och samtidigt få användning av min utbildning. Jag hade också en önskan om att jobba i ett stort företag där man har stora möjligheter för en karriäruteckling.

Som Sales Trainee får man lära sig salgsarbetet i praktiken. Genom att delta i nya salgsprojekt varje vecka lär man sig otroligt mycket på kort tid och är väldigt spännande. Det bidrar också till att man fort får kunskap och kännedom om de andra sällskapen i Visma.

Marius

Mitt navn er Marius Boldt, er 24 år og kommer fra Drammen. Jeg har en bachelor i markedsføring fra Handelshøyskolen BI Drammen med spesialisering i prosjektledelse.

Jeg søkte på Sales Trainee-stillingen i Visma fordi det er en stor og seriøs bedrift i vekst, med mange spennende karrieremuligheter. En annen viktig grunn var Trainee-programmet, der læringskurven er bratt og man blir tildelt ansvar fra dag en.

Etter snart to måneder i Visma har jeg jobbet med ulike prosjekter innen kartlegging og salg. Det har vært utrolig spennende og man lærer mye om Visma da vi jobber for ulike arbeidsgivere. Det er gøy å opparbeide seg gode erfaringer, i tillegg til å snakke med kunder og bli utfordret med tanke på ‘Learning by doing’.

Bjørn Erik

Mitt navn er Bjørn Erik Dørre, og jeg kommer fra Solbergelva rett utenfor Drammen. Jeg har studert Markedsføring ved BI og har fordypelse i prosjektledelse. Jeg har jobbet nesten ni år i G-sport/Intersport systemet hvor jeg blant annet har vært assisterende butikksjef.

Jeg søkte på stillingen som Sales Trainee hos Visma i forbindelse med at jeg søkte nye utfordringer og ønsket å utvikle meg innenfor salg. I tillegg er Visma et stort selskap som stadig vokser og utvikler seg, noe som gjør at det alltid vil være muligheter for komme seg videre internt i selskapet.

Jeg kom litt sent inn i Trainee-programmet, men hittil virker det å leve opp til forventningene mine. Man blir kastet ut i ulike og spennende salgsprosjekter og får hele tiden nye og utfordrende oppgaver.

Tommy

Hei! Jeg heter Tommy, er 23 år å kommer ifra Nesodden. Jeg har en variert bakgrunn innenfor ulike type salgsyrker gjennom seks år og var sist i et IT-konsulentselskap.

Det å kunne kunne fortsette innenfor IT-bransjen kombinert med økonomi er noe jeg i lengre tid har ønsket. Visma er et selskap som tørr å satse og  der det er mange muligheter. Dette gjorde at jeg søkte meg til Visma Intouch.

Trainee-stillingen gjør at jeg får jobbet med mange type ulike prosjekter, og det er stadig noe nytt å gjøre. Dette gjør at man blir godt kjent med virksomheten, noe som gir et solid fundament til veien videre.

Anette

Mitt navn er Anette Wiraas Karlsen og jeg er Sales Trainee i Visma. Jeg har en bachelor i Markedsføring fra Handelshøyskolen BI og en master i Internasjonal Ledelse med spesialisering i Markedsføring fra University of Roehampton.

Min motivasjon for å søke Visma var først og fremst at det er et stort selskap med fokus på vekst og utvikling. Det finnes derfor utallige karrieremuligheter innad i selskapet og dette er en stor motivasjonsfaktor for meg som nyutdannet. I tillegg til karrieremuligheter er det veldig spennende at Visma satser på unge talenter.

I stillingen som Sales Trainee har jeg fått muligheten til å lære mye ved å bli kastet ut i forskjellige og unike salgsproskekter. Jeg jobber ukentlig på ulike prosjekter og opplever derfor stadig nye og spennende utfordringer. Det å ha forskjellige arbeidsoppgaver gjør arbeidshverdagen interessant og man lærer noe nytt hele tiden. Jeg jobber også på salgsprosjekter for alle organisasjoner innenfor Visma og dette gir god kjennskap og kunnskap om hele organisasjonen.

Øystein

Hei! Jeg heter Øystein Rannem Semmingsen, er 22 år og kommer fra Oslo. Jeg har en Bachelorgrad i Entreprenørskap og Økonomi ved Handelshøyskolen BI. Min spesialisering er rettet mot forretningsutvikling og venture capital markedet.

Min motivasjon for å starte som Sales Trainee er enkel. Jeg ønsket arbedserfaring innenfor salg, en kompetanse som blir mer og mer etterspurt i dagens arbeidsmarked. Derfor var valget lett når jeg fikk tilbudet om en stilling som Sales Trainee i Visma. Jeg opplever å få svært god opplæring innenfor alle aspekter av salg. Samtidig får jeg i stor grad prøve meg frem på egenhånd, men innenfor trygge rammer.

Som sales trainee i Visma er jeg med på mange spennende og ulike salgsprosjekter. Her er ingen uker like. Jeg får testet kunnskapen i praksis og lærer mye av dette. Selv etter kort tid gjennomførte jeg salgsprosjekter fra andre avdelinger i Visma.

Nede f.v.: Madeleine Jansson, Tommy Skaugrim. I midten f.v.: Lea Carina Tokerud (SC InTouch), Karen Tonette Vollan, Øystein Rannem Semmingsen, Bjørn Erik Dørre. Bak f.v.: Marius Boldt, Anette Wiraas Karlsen
Nede f.v.: Madeleine Jansson, Tommy Skaugrim. I midten f.v.: Lea Carina Tokerud (SC InTouch), Karen Tonette Vollan, Øystein Rannem Semmingsen, Bjørn Erik Dørre. Bak f.v.: Marius Boldt, Anette Wiraas Karlsen

Mest populære