Gå til hovedsiden

Still sterkere med integrerte forretningssystemer

Brukes det mye tid (og frustrasjon) på å samle masse data fra ulike forretningssystemer i din bedrift? Integrerte forretningssystemer kan skape nye muligheter for din bedrift!

Integrerte forretningssystemer kan skape nye muligheter for din bedrift!
Kom dine konkurrenter i forkjøpet med integrerte forretningssystemer

Et begrep som i dag får stadig sterkere medfart blant bedrifter er “integrasjoner og integrerte forretningssystemer”. Dette handler kort fortalt om at verdien av å integrere bedriftens ulike forretningssystemer med hverandre blir et stadig viktigere element for å skape seg et konkurransefortrinn. Dette gjelder ikke minst for små og mellomstore bedrifter. Men hva ligger i begrepet integrasjoner? Hva har det å si for en bedrifts evne til å konkurrere, og hvorfor er dette viktig for deg som driver en små- eller mellomstor bedrift?

Digitalisering skaper nye muligheter

Det er i dag en pågående digital revolusjon som gjør at teknologien endrer seg raskt og det kommer stadig nye løsninger på markedet som bidrar til å forenkle bedrifters hverdag. Et eksempel på dette er fremveksten av såkalte SaaS-løsninger (Software as a Service). SaaS-løsninger er nettbaserte løsninger hvor ditt forretningssystem ligger i skyen og er tilgjengelig når som helst og hvor som helst. Historisk sett har muligheten for å integrere en bedrifts ulike forretningssystemer gjerne vært mer tilgjengelig for større bedrifter, i form av deres mer komplekse og tyngre ERP-løsninger (Enterprise Resource Planning). Men med fremveksten av SaaS-løsninger har det nå blitt både enklere og rimeligere også for små og mellomstore bedrifter å integrere sine forretningssystemer med hverandre.

Hvilke fordeler får du med å integrere dine forretningssystemer

Som nevnt så blir det stadig enklere også for mindre bedrifter å kunne integrere sine forretningsløsninger, men hvorfor er det så viktig å faktisk gjøre det?

Du sparer tid og penger

Ved å integrere dine systemer så slipper du å punche samme data flere i ganger i ulike systemer, da data sendes begge veier og alt skjer i sanntid. Du vil kunne prioritere din bedrifts ressurser mye bedre ved å bruke tiden på mer verdifulle aktiviteter, kontra å gjøre samme punchingen flere plasser. Dermed sparer du tid og eventuelle ressurser. Integrasjoner gir altså økt kostnadseffektivitet som igjen gjør at man kan bruke mer tid på bedriftens kjernevirksomhet for å skape vekst.

Du minimerer risiko for feilføringer

Ved å integrere systemer minimerer du risikoen for feil, da systemene sender data automatisk mellom hverandre. Dersom man skal punche dette manuelt er det alltid en risiko for feilføring. Med integrasjoner blir dataene 100 % identisk og korrekt gjenspeilet.

Du får mer verdifull kundedata og kan ta bedre beslutninger

Når dine systemer snakker sammen gir det en økt mulighet for å få verdi ut av dine kundedata. Du får enklere samlet alle dine kundedata fra ulike systemer og kan ta både bedre, raskere og mer veloverveide beslutninger.

Du er bedre rustet for vekst

De fleste små og mellomstore bedrifter har ambisjoner om å vokse, og i vekstfaser opplever mange å bruke mye tid på komplekse systemendringer og andre voksesmerter. Gjennom å integrere dine forretningssystemer blir det enklere å identifisere utfordringer og gjennomføre endringer siden du har alle dine data samlet.

Integrering av forretningssystemer er fremtiden

I den digitale revolusjon som vi står ovenfor endrer teknologien seg hurtigere enn noensinne og det stiller nye krav til bedrifter. Skal man lykkes er det viktig å være forberedt, tilpasse seg de endringene som forekommer og fokusere på fordelene man får ut av endringene. Ved å allerede nå integrere dine forretningssystemer stiller din bedrift bedre rustet for endringene og er mer konkurransedyktig.

Ditt økonomisystem er din “hub” for integrasjoner

Ofte fungerer økonomisystemet som bedriftens «hjerte» eller «hub». Mye av informasjonen som er tilgjengelig i andre forretningssystemer trenges til økonomisystemet. Det er derfor viktig å velge et økonomisystem som har et moderne og enkelt oppsett for integrasjoner. Dette er noe vi i Visma har lagt mye vekt på i vår utvikling av regnskaps- og faktureringsløsningen Visma eAccounting de siste årene. Vi har fra systemets spede begynnelse utviklet et brukervennlig, moderne og gratis API (Application Programming Interface) som brukes for å integrere løsninger til Visma eAccounting. Dette gjør at det er enkelt å lage integrasjoner til Visma eAccounting. Vårt økosystem av integrasjoner er i enorm vekst og teller nå over 1500 ulike integrasjoner du kan koble deg til. Av disse er 25 integrasjoner nye for 2018, noe som understreker den store etterspørselen og veksten i bruk av integrasjoner blant små og mellomstore bedrifter. Blant våre siste integrasjoner finner du løsninger innenfor timeregistrering, prosjekthåndtering, bank integrasjon, nettbutikk og mye mer.

Vil du vite mer om hvilke integrasjoner som finnes til Visma eAccounting? Se oversikten her.

Eller har du kanskje en løsning du har lyst å integrere med Visma eAccounting? Se mer informasjon her.

Mest populære