Gå til hovedsiden

Inspirasjon og tips om rapportering av churn (kundeavgang)

Utdrag av foredrag holdt av Lars Sund i Visma på fagdagen Innsikt Rapportering:

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=8glhiOl7aw8]

Lars Sund er Datamarshall i Visma Software, og har ansvar for virksomhetskritisk rapportering i Visma. Lars Sund er utdannet Bachelor i informatikk

Mest populære

  • Lønn på 1. og 17. mai

    Lønn på 1. mai og 17. mai

    På våren er det mange røde dager på kalenderen og i den sammenheng får vi mange spørsmål knyttet til arbeidstakers rett på lønn for disse «fridagene».

  • Dette er Lean

    Lean manufacturing er en produksjonsmetodikk for varer og tjenester som stammer fra Toyota Production System (TPS). Målet er å forbedre lønnsomheten ved å eliminere all bruk av ressurser som ikke bidrar til å skape verdi for sluttkunden. I Visma spiller lean en viktig rolle og vi jobber aktivt mot å etterleve prinsippene filosofien er bygget på.