Inspirasjon og tips om rapportering av churn (kundeavgang)

Utdrag av foredrag holdt av Lars Sund i Visma på fagdagen Innsikt Rapportering:

Lars Sund er Datamarshall i Visma Software, og har ansvar for virksomhetskritisk rapportering i Visma. Lars Sund er utdannet Bachelor i informatikk

Kontakt Ellen: