Innrømmelsen

Salgssjef i Visma Academy AS, Geir-Ole Ørnes

Salgssjef i Visma Academy AS, Geir-Ole Ørnes

Les vår salgssjef, Geir Ole’s avslørende innrømmelser om sitt kompetansenivå, og hvordan han med selvsikker mine har lurt seg selv og sine omgivelser i åresvis. 

Mange av oss liker å tro at vi kan det vi driver med til daglig. Innenfor enkelte områder stemmer det sikkert godt også. Men for min egen del, har jeg gjort noen oppdagelser den siste tiden. Kommende innrømmelse skal jeg love deg sitter langt inne: Jeg har alltid vært opptatt av teknologi og “duppedingser”. Jeg var en av de første til å skaffe meg datamaskin (Commodore VIC 20 og senere 128), GSM mobil (Motorola Micro Tac, selvsagt) og en “jailbreaket” iPhone fra USA. I tillegg har jeg utdannelse innen IT (høyskolenivå) og brukt MS Office siden 97’. Allikevel er jeg for teknologisk utdatert å regne (det svir, men det er sant). På min CV står det at jeg behersker MS Office godt.

Etter å ha jobbet i Visma Academy i snart ett år, vet jeg at det i beste fall er en grov løgn, noe som min oppmerksomme sjef også har bemerket. Jeg har ikke bevisst forsøkt å føre noen bak lyset ved å tilegne meg mer kompetanse enn hva jeg faktisk har. Det handler rett og slett om at jeg ikke har fulgt med i timen. Tilbake i 97’ var jeg en kløpper i Word, Excel og PowerPoint. Ja, faktisk så god at andre henvendte seg til meg når de trengte hjelp. Så hvorfor er jeg ikke så god lenger? Har jeg mistet kompetanse på veien? Er jeg blitt gammel og senil? Onde tunger vil sikkert svare ja på begge, men jeg tror sannheten er en annen.

Jo, selvsagt er det noe man glemmer, spesielt om det går en stund mellom hver gang man bruker funksjonen/programmet, men heldigvis ligger nok forklaringen et annet sted. Hvert år bruker norske bedrifter flere hundre millioner kroner på å oppdatere Office-programmene sine. Hvorfor gjøre dette? Jo, fordi de nye versjonene har en rekke nye tilleggsfunksjoner som er verdifulle i det daglige virket. Dette er vel og bra, for alt handler jo om å gjøre prosesser enklere og mer kostnadseffektivt. MEN, det er en vesentlig ting mange glemmer: De ansatte blir ikke automatisk oppdatert når ny software blir installert. Jeg har jobbet i slike bedrifter som glemmer dette. Gjør du det også? I så fall bli med meg Word-kurs her på Skøyen den 25. september (om din innrømmelse sitter enda lengre inne, kan jeg opplyse om at vi viser full diskresjon og kan også tilby anonymitet).

0