Gå til hovedsiden

Satsene for inndrivelseskompensasjon og forsinkelsesrente

I fjor var satsen 300 kroner, men fra 1. januar 2014 er standardkompensasjonen for inndrivelseskostnader 320 kroner.

Kompensasjon og rente
Inndrivelseskompensasjon og forsinkelsesrente

Reglene om inndrivelseskompensasjon ble innført i 2013. Hensikten er at det skal være lettere for deg som kreditor å få inn pengene du har rettmessig krav på fra kundene. Nå kan du nemlig kreve inndrivelseskompensasjon hvis kunden din ikke betaler innen forfall. Denne kompensasjonen har ingen ting med forsinkelsesrente og purregebyr å gjøre.

Bare ved salg til andre bedrifter eller det offentlige

Du kan kreve inndrivelseskompensasjon bare hvis du selger til bedrifter/virksomheter eller offentlige kunder, ikke hvis du selger til forbrukere. Den ordinære forsinkelsesrenten gjelder begge typer.

Det er norsk lovs harmonisering med EU-reglene som er årsaken til at de nye reglene er innført. Reglene er hjemlet i forsinkelsesrenteforskriften § 3a.

Forsinkelsesrenten et eget kapittel

Forsinkelsesrenten er for første halvår 2014 på 9,5 prosent, og dermed uforandret fra forrige halvår. Forsinkelsesrente kan du kreve i tillegg til inndrivelseskompensasjonen, og forsinkelsesrenten gjelder både virksomheter og forbrukere.

Finansdepartementet fastsetter forsinkelsesrenten hvert halvår, med virkning fra 1. januar og 1. juli. Forsinkelsesrenten brukes av det offentlige hvis du betaler skatter og avgifter for sent, men er også utgangspunktet for forsinkelsesrenter innenfor næringslivet.

NB! Hvis du selv må betale forsinkelsesrenter, er dette en fradragsberettiget rentekostnad i ditt regnskap.

Maksimal rente

Den offentlige forsinkelsesrentesatsen er det maksimale du kan legge på ved purring av faktura hvis du er selvstendig næringsdrivende eller driver aksjeselskap eller andre typer foretak, men du har ingen plikt til å plusse på forsinkelsesrenter.

NB! Purregebyret kommer eventuelt i tillegg, og har ikke noe med forsinkelsesrenten å gjøre.

Rentene begynner å løpe fra forfallsdato hvis du har oppgitt denne. Hvis det ikke er oppgitt noen forfallsdato, begynner rentene å løpe en måned etter at du har sendt kunden et skriftlig krav med oppfordring om å løpe.

Det lønner seg altså å oppgi forfallsdato.

NB! Det skal ikke beregnes moms av forsinkelsesrenten (jf Merverdiavgiftsloven §4-1)

 

Mest populære