Nå går toget for digitale innbyggertjenester

Digitale innbyggertjenester

Det er bare å henge seg på!

Det er ikke noen tvil om at kommunene vil få mer å gjøre i tiden fremover og at det blir mindre penger å rutte med. Da er det naturlig at kommunen tar grep for å få mer ut av hver krone de bruker. Et av hovedgrepene som må tas er å digitalisere der det er mulig. Da er det viktig å legge til rette for at innbyggeren kan bli mer selvbetjente. Dette skjer på alle områder i samfunnet og gjelder selvsagt også kommuner.

En stor fordel for kommunene er at tjenestene som skal ytes er like. Dette gir rom for at noen kommuner går i front i digitaliseringsløpet og at man kan standardisere, slik at alle kan bli med. Det er nettopp dette som nå skjer innen hjemmetjenesten i eldreomsorgen.

Digitale innbyggertjenester innen kommunal helse og omsorg

Direktoratet for eHelse arbeider nå med noen av de største kommunene med å etablere digitale innbyggertjenester knyttet til hjemmetjenesten på en nasjonal plattform som kan benyttes av alle kommuner. Bergen kommune jobber sammen med Visma for å etablere denne standarden for alle 220 kommuner som benytter Visma sin Elektroniske Pasient Journal (EPJ).

Formålet er at brukerne og foresatte får økt fleksibilitet og tilgjengelighet ved henvendelser til hjemmetjenesten. De kan henvende seg digitalt hele døgnet og trenger ikke bruke tid på å vente i telefonen. Økt tilgjengelighet gir mulighet for å fange opp avvik tidligere. Digitale tjenester gir også mulighet for å gi brukerne/pårørende informasjon slik at de er bedre kjent med egne data og med generell informasjon. Dette gir brukeren og pårørende mer kunnskap og større trygghet. Varsling om avtaler og evt. forsinkelser vil også gi brukerne og pårørende større forutsigbarhet og større tillit til tjenestene.

Smart Omsorg i Bergen danner standarder

Bergen kommune er en stor kommune og har ressurser til å gå i front for å skape standarder som andre kommuner kan dra direkte nytte av. Kanskje det mest kjente prosjektet som Bergen kommune har frontet innen digitalisering er SvarUt.

Nå går Bergen i front innen omsorg og legger til rette for andre kommuner. Les mer om hva Bergen kommune og Visma gjør sammen for å skape nye standarder som kan tas i bruk for alle kommuner i Norge.

Større kommuner tar nå initiativ for å skape gode innbyggertjenester. Det er viktig at alle kommuner følger godt med og “går ombord så snart togene går fra stasjonen”. Se guide for digitalisering.

 

Er du opptatt av digitalisering i din kommune? Last ned vår digitaliseringsguide med fokus på digitalisering i kommunal sektor.

Last ned digitaliseringsguide