Ikke stol på magefølelsen – skaff deg kvalitetssikret markedskunnskap

– I urolige tider er innsikt i markedet, kunder og prospekts gull verdt. Da kan man konsentrere salgsressursene om det som gir de beste resultatene.

Kunnskap er viktig. Hvor viktig den er, er vanskelig å tallfeste. Men det er ikke spesielt kontroversielt å hevde at noen typer kunnskap har blitt vesentlig viktigere den siste tiden.

– Samtidig er kunnskap kostbart, i den forstand at det er noe det tar tid å skaffe seg. Oftest er det informasjonshentingen, og sammenstillingen av den, som krever mye tid. Research og analyse er krevende aktiviteter. For hvor skal man lete? Hvordan vet man at den informasjonen man har er riktig? Og hvordan bruker man disse dataene på en smart og effektiv måte?

Svaret ligger i teknologien, i brukervennlige og funksjonsrike støtteverktøy som kan støtte informasjonshentingen og kunnskapsdannelsen. I salgsarbeidet kan slike verktøy gi gode resultater innen hovedsakelig tre områder:

  • Identifisere de lønnsomme prospektene
  • Jobbe smart med segmentering
  • Tar med informasjonen hele veien videre inn i kundeforholdet

0