Gå til hovedsiden

Ikke la deg lure av uoversiktlig prising

Dagens marked for kontor- og datarekvisita er preget av mange aktører og stor konkurranse, noe som fører til et voldsomt prispress og uoversiktlig prising. For den enkelte innkjøper kan dette føre til store utfordringer ved valg av riktig leverandør. Måten de ulike produktene prises på gjør det nesten umulig for en innkjøper uten riktig kompetanse å vite hva de egentlig har fått tilbud på.

I et anbud eller en forespørsel prises for eksempel ofte alternative produkter. Gjerne uoriginale produkter eller produkter som ikke er tilgjengelig på lageret. Dette fører til at kunden ikke får bestilt varen de egentlig ønsker, og må bestille et produkt til høyere pris.

Altfor mange bedrifter fokuserer kun på pris når de vurderer potensielle leverandører. Pris er selvfølgelig et viktig aspekt, men det er utrolig viktig at man har full kontroll over hvilke produkter som prises. For å være helt sikker på at man velger korrekt leverandør, er det viktig å ta følgende elementer i betraktning:

1.    Priser man epler mot epler?
2.    Er det korrekt produkt man faktisk får pris på?
3.    Har leverandøren referansekunder du kan kontakte?
4.    Hvilke leveringsbetingelser har leverandøren?
5.    Velg en anerkjent leverandør med god økonomi som også er der i morgen
6.    Velg en leverandør som kan levere etter dine kriterier i dag og som også passer inn din bedrifts fremtidsplaner

Claus Skibby, Nordisk Salgsdirektør i Lyreco, anbefaler alle å være nøye i valg av ny kontorrekvisita leverandør. Han presiserer at det er altfor mange leverandører som ikke spiller «fair» i dagens marked og det er ofte kunden som til slutt må betale prisen. Han er bekymret for det økende antallet av anbud det syndes på.  Kontor- og datarekvisita er ofte ikke blant strategiske innkjøp og mange har verken kompetansen eller ressursene som er nødvendig for få en bra langvarig løsning.  Skibby anbefaler derfor bedrifter å sette seg godt inn i vurderingen av potensielle leverandører og bruke litt tid på dette. Vær sikker på at du faktisk får de prisene du er lovet og den leverandøren som passer deg. For å være helt sikker på valg av leverandør, anbefaler han også å sette bort dette til fagpersoner som har den kompetansen som er nødvendig.

Mest populære