I Vismas tjeneste

For 68 dager siden avsluttet jeg traineeprosjektet mitt i Visma Software International. For 67 dager siden startet jeg traineeprosjektet mitt i Visma Services Norge. , og i dag bærer også det mot slutten. Dessverre. For å jobbe i Services har vært en spennende reise i et nytt fagmiljø (regnskap og lønn), på et nytt kontor i Bjørvika med nye utfordringer innen kundeprogram og NPS.

Periodisert kontert merverdi – det er farlig det

I Bjørvika møtte jeg engasjerte regnskapsførere som gav meg et innblikk i deres arbeidshverdag, samt en entusiastisk og alltid smilende sjef for Oslokontoret, Torben Torbjørnsen. Ved å forstå hvordan Visma Services håndterer sine kunder, fikk jeg et bra grunnlag for å bygge opp et kundeprogram som kunne nyttes av hele organisasjonen fra Lindesnes til Tromsøkontoret.

Noko Provisorisk Snakk

I den tjenesteytende næringen er det få meninger som er viktigere enn kundens mening. En av de beste målene på kundens mening er Net Promoter Score (NPS), som er basert på et enkelt spørsmål: Hvor sannsynlig, på en skala fra 1 – 10, er det at du vil anbefale “ valgt selskap” til en venn eller kollega? NPS har vært et fokusområde for Services Norge de siste årene, og selskapet er derfor med på utarbeidelse av et felles NPS system for Visma konsernet. Hvilket, i samarbeid med NPS Manager Toril Schønning, har vært min andre oppgave denne traineeperioden.

Neste korsvei

Om to dager så starter jeg på neste prosjekt som omhandler strategi for mobilapplikasjonsutvikling tilbake på hovedkontoret på Skøyen. Men før den tid så gjenstår det å si farvel til både flotte kolleger og Norges flotteste utsikt. Kors på halsen.bjørvika utsikt

0