I Vismas tjeneste

For 68 dager siden avsluttet jeg traineeprosjektet mitt i Visma Software International. For 67 dager siden startet jeg traineeprosjektet mitt i Visma Services, og i dag bærer også det mot slutten. Dessverre. For å jobbe i Services har vært en spennende reise i et nytt fagmiljø (regnskap og lønn), på et nytt kontor (Bjørvika) med nye utfordringer (kundeprogram og NPS).

Noko Provisorisk Snakk
I business er det få meninger som er viktigere enn kundens mening. En av de beste målene på kundens mening er Net Promoter Score (NPS), som er basert på et enkelt spørsmål: Hvor sansynlig, på en skala fra 1 – 10, er det at du vil anbefale “ valgt selskap” til en venn eller kollega?  Spørsmålet gir en lettfattelig kategorisering av kunden som enten er ambasadør, likegyldig eller misfornøyd. Men det er viktig å huske på at det ikke er scoren i seg selv som er målet, men bakgrunnen til scoren. Å forstå dette er et viktig steg mot mer tilfredse og lojale kunder.

Neste korsvei
Om 2 dager så starter jeg på neste prosjekt som omhandler strategi for mobilapplikasjonsutvikling tilbake på hovedkontoret på Skøyen. Men før den tid så gjenstår det å si farvel til flotte kollegaer og Norges flotteste utsikt. Kors på halsen.

bjørvika utsikt

0