I 2015 kommer «a-meldingen» – er bedriften din klar for dette?

NAV, Skatteetaten og Statistisk sentralbyrå samordner rapporteringen – en felles rapportering som erstatter 6 oppgaver og rapporter som arbeidsgivere er pålagt å sende inn til myndighetene.

Snart slipper du innsending av Terminoppgaver annen hver måned. Og ikke for å snakke om maratonløpet i januar, innsending av Lønns- og Trekkoppgavene. Dette blir en saga blott….
Endelig slipper arbeidsgiverne å rapportere samme opplysninger flere ganger, dette blir en besparelse for næringslivet.

Fra 2015 skal all lønn rapporteres inn til AltInn minimum en gang i måneden. Samtidig vil da denne informasjonen bli sendt videre til NAV, Skatteetaten og Statistisk sentralbyrå.

A-meldingen vil erstatte:

 • Lønns- og trekkoppgave (RF-1015 (RF-1049), RF-1062))
 • Årsoppgave for arbeidsgiveravgift/ følgeskriv til lønns- og trekkoppgaver (RF-1025)
 • Terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (RF-1037)
 • Oppgave for lønnsstatistikk (RA-0500)
 • Melding til Aa-registeret (NAV 25-01.10)
 • Deler av Inntektsopplysningsskjema (NAV 08-30.01)

 

Bemerk at alle etater får ikke innsyn i all informasjon. De får bare se den informasjonen de har lovhjemmel til å innhente.

Betalingsfrister for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk blir som før, men du trenger ikke å sende inn terminoppgaven lengere.

Samkjøringen  gir flere fordeler

 • Opplysningene sendes samtidig til alle tre etater.
 • Oppdaterte opplysninger gir bedre grunnlag for saksbehandling hos NAV og skatteetaten,
  og Statistisk sentralbyrå kan produsere riktigere statistikker oftere.
 • Riktigere saksbehandling gir bedre tjenester fra det offentlige.
 •  Riktigere statistikker gir bedre beslutningsgrunnlag for samfunnet.

 

Velg riktig lønnssystem

EDAG-prosjektet har myndighetene kalt dette prosjektet som går ut på å gjøre bedriftenes kommunikasjon mot myndighetene så effektiv som mulig. EDAG står for Elektronisk Dialog med ArbeidsGiver. Elektronisk skattekort, som innføres fra 2014, er første del av prosjektet. A-meldingen blir neste steg. Visma har vært tett involvert i prosjektet, og vårt lønnssystem, Visma Lønn, utvikles slik at alt du skal rapportere til myndighetene sendes med ett tastetrykk.

Les mer om Visma Lønn her!