Gå til hovedsiden

Hvorfor forventer norske bedrifter økt omsetning i 2014?

Mer enn halvparten av norske bedrifter regner med økt omsetning i 2014. Vi har tatt en prat med småbedriftsøkonomen Ellen Dokk Holm for å få bedre innsikt i hva tallene viser.

Kontraktsledelse
Kontraktsledelse

64,3 prosent av respondentene svarte at salgsinntektene de siste månedene ble bedre enn, eller slik som forventet.

Kart640

Vi har tatt en prat med småbedriftsøkonomen Ellen Dokk Holm for å få bedre innsikt i hva tallene viser.EDH

– Vi kjenner oss igjen i disse resultatene fra tilsvarende undersøkelsene vi har gjort i DNB, ved DNBs Bedriftsbarometer. Samtidig ser vi noe roligere vekst i norsk næringsliv. Vi oppfordrer bedriftene til alltid å ligge i forkant og kontinuerlig tenke endring fordi markedet utvikler seg hele tiden. Det er viktig å ha produkter og/eller tjenester som selger like bra i noe dårligere tider som i gode tider, forklarer Dokk Holm.

Undersøkelsen er gjennomført blant om lag 2000 små og mellomstore bedrifter i Norge, hvilke indikasjoner kan disse gi?
– Små og mellomstore bedrifter står for en stor andel av Norges bedrifter. Disse bedriftene vil raskt merke om trendene endrer seg. De er således viktige bidragsytere til verdiskapingen i Norge, og bidrar til å opprettholde arbeidsplasser og bosetting i hele landet.

Selv om funnene viser at 8 av 10 bedrifter har hatt salgsinntekter bedre enn, eller som forventet, ser det ut til at dette ikke har innvirkning på økende innkjøp. Hva kan være årsaken til dette?

– Forbruksveksten avtok i fjor og spareraten endte på hele 9 prosent. Spareraten er den delen av inntekten vi sparer. Spareraten har steget etter finanskrisen og er nå på et historisk høyt nivå. Neste år venter vi at skattelettelser bidrar til både forbruksvekst og økt sparing. Spareraten ventes å forbli høy grunnet pensjonssparing og høy gjeld i befolkningen. En rapport fra Norges Bank viser at strammere kredittpraksis fra bankene, økt usikkerhet, samt en høy gjeldsbelastning er noen faktorer som kan ha bidratt til å øke spareraten. I tillegg bidrar trolig pensjonsreformen og demografiske endringer til å holde spareraten oppe en stund fremover, avslutter Dokk Holm.

Ønsker du å vite mer om Vismas Næringsbarometer?

Få rapport her

Mest populære

  • Lønn på 1. og 17. mai

    Lønn på 1. mai og 17. mai

    På våren er det mange røde dager på kalenderen og i den sammenheng får vi mange spørsmål knyttet til arbeidstakers rett på lønn for disse «fridagene».

  • Dette er Lean

    Lean manufacturing er en produksjonsmetodikk for varer og tjenester som stammer fra Toyota Production System (TPS). Målet er å forbedre lønnsomheten ved å eliminere all bruk av ressurser som ikke bidrar til å skape verdi for sluttkunden. I Visma spiller lean en viktig rolle og vi jobber aktivt mot å etterleve prinsippene filosofien er bygget på.