Hvorfor er norske bedrifter dårlige på digitalisering?

norske bedrifter dårlige på digitalisering

Norske barn i dag blir ikke bare født med ski på beina, men også iPad mellom hendene. Slik har verden blitt. Vel, bortsett fra bedriftene da, som fremdeles vokser opp med papirbunker, konvolutter og permer. Hvorfor er norske bedrifter dårlige på digitalisering?

Visma Digital Index 2019 er Vismas undersøkelse om digital modenhet i norske bedrifter. Over 1500 daglige ledere og økonomiansvarlige har rangert i hvilken grad bedriften har digitalisert sentrale økonomiske og administrative prosesser. Undersøkelsen viser at norske bedrifter fremdeles i stor grad jobber papirbasert.

Hva er grunnen til dette? Er det slik at norske ledere ikke ser verdien i å effektivisere og digitalisere? Eller ignorerer de rett og slett temaet?

Digitaliseringens tre viktigste hindringer

Flere undersøkelser peker på tre viktige hindringer for digitalisering:

1. Gjennomføringsevne og endringskultur

Det handler først og fremst ikke om motvilje blant norske bedriftsledere, men om manglende gjennomføringsevne. Å gå fra å forstå, til faktisk å gjøre, er utfordrende for mange. Særlig for de som ikke kjenner kniven på strupen, og som ikke føler seg tvunget til å gjøre endringer ennå.

Å realisere en strategi er den største utfordringen i en strategiprosess” IKT i praksis 2017

2. Prioritering i ledelsen

Digitalisering er noe som må prioriteres i ledelsen. Mange ledere i dag er for opptatt av kostnader, enn på utvikling, innovasjon og å sette kundens behov – og ikke minst kundens endrede behov – i sentrum. Det koster å investere i teknologi, og det koster å transformere bedriften og de ansatte fra en forretningsmodell til en annen.

Norske ledere bruker 15 % av sin tid på digitalisering. Ledere i Asia og USA bruker henholdsvis 36- og 37 % av sin arbeidstid på spørsmål knyttet til digitalisering” Senter for Digitalisering, BI 2016

3. Kompetanse

Manglende kunnskap om hvilke muligheter vi har og løsninger som finnes, er et større hinder enn faktiske finansielle midler til å gjennomføre endringene.

Kun én av fire selskaper har ansatt en digitalsjef (CDO), med overordnet ansvar for digitalisering, dataanalyse og big data. KPMG CIO Survey 2017

Les også: 4 av 1o bedrifter prioriterer ikke digitalisering

Få svarene du trenger 

Ønsker du å lese mer om digitaliseringens hindringer og muligheter? Eller ønsker du gode råd om hvordan du kan digitalisere noen av de vanligste prosessene i bedriften din? I rapporten Digital Index 2019 får du gode råd om hvordan du kan komme i gang med digitaliseringen.

Last ned rapporten Visma Digital Index 2019 her

Kilder:

0