Gå til hovedsiden

Hvorfor er norske bedrifter dårlige på digitalisering?

Norske barn i dag blir ikke bare født med ski på beina, men også ipad mellom hendene. Slik er verden blitt. Vel, bortsett fra bedriftene da, som fremdeles vokser opp med papirbunker, konvolutter og permer. Hvorfor er det slik? 

norske bedrifter dårlige på digitalisering
Goofy 1980s Computer Worker looking intently at a vintage computer screen. Retro colored and styled image with wood panelling in the background.

Visma Digital Index er Vismas undersøkelse om digital modenhet i norske bedrifter. I 2019 rangerte over 1500 daglige ledere og økonomiansvarlige i hvilken grad bedriften har digitalisert sentrale økonomiske og administrative prosesser. Undersøkelsen fra 2019 viste at norske bedrifter fremdeles i stor grad jobber papirbasert.

Hva er grunnen til dette? Er det slik at norske ledere ikke ser verdien i å effektivisere og digitalisere? Eller ignorerer de rett og slett temaet?

Hvor digitalisert er bedriften din? Ta testen her

Digitaliseringens tre viktigste hindringer

Flere undersøkelser peker på tre viktige hindringer for digitalisering:

1. Gjennomføringsevne og endringskultur

Det handler først og fremst ikke om motvilje blant norske bedriftsledere, men om manglende gjennomføringsevne. Å gå fra å forstå, til faktisk å gjøre, er utfordrende for mange. Særlig for de som ikke kjenner kniven på strupen, og som ikke føler seg tvunget til å gjøre endringer ennå.

Å realisere en strategi er den største utfordringen i en strategiprosess” IKT i praksis 2017

2. Prioritering i ledelsen

Digitalisering er noe som må prioriteres i ledelsen. Mange ledere i dag er for opptatt av kostnader, enn på utvikling, innovasjon og å sette kundens behov – og ikke minst kundens endrede behov – i sentrum. Det koster å investere i teknologi, og det koster å transformere bedriften og de ansatte fra en forretningsmodell til en annen.

Norske ledere bruker 15 % av sin tid på digitalisering. Ledere i Asia og USA bruker henholdsvis 36- og 37 % av sin arbeidstid på spørsmål knyttet til digitalisering” Senter for Digitalisering, BI 2016

3. Kompetanse

Manglende kunnskap om hvilke muligheter vi har og løsninger som finnes, er et større hinder enn faktiske finansielle midler til å gjennomføre endringene.

Kun én av fire selskaper har ansatt en digitalsjef (CDO), med overordnet ansvar for digitalisering, dataanalyse og big data. KPMG CIO Survey 2017

Hvor digitalisert er bedriften din? Ta testen her

Kilder:

Mest populære