Hvordan tilby sikker digital post til alle innbyggere i Norge?

Har du begynt å tenke på hvordan dere skal tilby Sikker digital post til alle innbyggere i Norge?

En offentlig fellesløsning for sikker digital post til innbyggere er en sentral byggekloss i utviklingen av digitale tjenester. Det er i Digitaliseringsrundskrivet 2014 gitt pålegg om at alle statlige forvaltningsorganer som sender post på papir til innbyggere innen sommeren 2015 skal ha laget en plan for overgang til Difis løsning for digital post til innbyggere. Innen første kvartal 2016 skal løsningen være tatt i bruk.

NAV har vært en av oppstartvirksomhetene i Difi sitt prosjekt for etablering av sikker digital post og sender nå digitale utbetalingsmeldinger til nærmere 100.000 innbyggere hver måned etter å ha fått god hjelp av konsulenter fra Visma.

Mer om våre tjenester

 

Line Sulejewski jobber som markeds- og kommunikasjonssjef i Visma Consulting. Line er ansvarlig for markedsføring, PR og sosiale medier, samt intern og ekstern informasjon i divisjonen. Line startet i Visma i januar 2014 og har tidligere jobbet som leder for kunde og forretningsutvikling i Gjensidige og som markedsansvarlig i SAP Norge.
Connect with Line: