Gå til hovedsiden

Hvordan styres din bedrift?

Selv om disse tre kundene gav forskjellig svar på hvordan deres bedrift ble styrt, og også hadde svært forskjellig holdning og forhold til sine styringsverktøy, hadde de alle et rimelig bevist forhold til sine mål. De var også overens om at en sentral nøkkel for god målstyring var å ha kontroll over virkeligheten. ”Å vite […]

Selv om disse tre kundene gav forskjellig svar på hvordan deres bedrift ble styrt, og også hadde svært forskjellig holdning og forhold til sine styringsverktøy, hadde de alle et rimelig bevist forhold til sine mål. De var også overens om at en sentral nøkkel for god målstyring var å ha kontroll over virkeligheten. ”Å vite hvor jeg er nå, forstå og kunne analysere dagens situasjon og status er sentralt for at jeg skal kunne justere kursen med de riktige tiltakene”, var en mindre humoristisk uttalelse fra kunden som innledet med å sende spørsmålet om hvordan bedriften styres videre til sin daglige leder.

Der er ikke lett å styre en bedrift eller en del av en bedrift, dersom man har bind for øynene.  Ingen av de tre kundene som er nevnt i dette blog innlegget skal beskyldes for å styre på denne måten.  De hadde imidlertid identifisert en ”smerte” i sin bedrift. ”Smerten” bestod i at de ikke hadde god nok oversikt over virkeligheten, samt en erkjennelse av at informasjon var et viktig produksjonsmiddel som de ikke klarte å utnytte eller bruke til å skape konkurransefortrinn.

Har du oversikt over virkeligheten i din bedrift? Har alle i din bedrift tilgang til den informasjon de trenger for å fatte de rette beslutningene? Hvor lett er denne informasjonen tilgjengelig? Har du tilgang til dine rapporter hvor hen du er, og når du trenger de, og er du sikker på at de viser riktig informasjon? Utnytter du informasjon som et viktig produksjonsmiddel, og klarer du å bruke informasjonen til å skape konkurransefortrinn?

De tre kundene valgte alle Visma Rapportering og Analyse som verktøy for å få sammenstilt, presentert og distribuert informasjon slik at man skulle få bedre oversikt over virkeligheten. Med riktig strategisk forankring har kundene også valgt et verktøy som kan bidra til at informasjon kan utnyttes som viktig produksjonsmiddel og gi kundene viktige konkurransefortrinn.

Mest populære