Hvordan lykkes med den digitale strategien

Forbrukere har endret sin adferd i forhold til søk, kjøp og bruk av produkter og tjenester radikalt som følge av den teknologiske utviklingen. Hva er de beste tipsene for å lykkes i den nye virkeligheten?

Digital strategi har blitt et buzzord. Uttrykket kobles ofte direkte med sosiale medier, med PR- eller reklamearbeid på nett, med grafisk utvikling av websider, eller med tekniske løsninger. Fra et markedsstrategisk perspektiv er en digital strategi en prosess som har som formål å helhetlig definere en bedrifts visjon, mål og muligheter med digitale initiativ.

En konsekvens av endret forbrukeradferd har bedrifter blitt tvunget til å endre tankesett og arbeidsmetodikk. Når du har fått på plass en tydelig og helhetlig digital strategi, gjenstår kun operasjonaliseringen. Dessverre finnes det ikke en ”one-size-fits-all” løsning til uttaket av den digitale strategien. Det som bærer satsningen og fremmer konkurransekraft er derimot en rekke tydelige prinsipper som er førende for hvilke valg man bør ta.

1. Jo høyere grad av markedsorientering – desto større forutsetninger for å lykkes i digitale flater
2. Helhetlig strategisk fokus er kilden til reell konkurransekraft
3. Organisering og samhandling er nøkkelen til en effektiv digital satsning
4. Fokus på innhold og brukeropplevelse er fremtidens verdiskaper i det integrerte salgs- og markedsarbeidet
5. Jo mer synlig og aktiv støtte fra ledelsen – desto sterkere effekt
6. Mål, resultater og insentiver må tilpasses den digitale arenaen
7. Spisskompetanse hos nøkkelressurser er avgjørende for å komme i gang

Et første skritt kan være å ta i bruk et moderne og skybasert system for kundehåndtering og salg (CRM-system). Visma SuperOffice har gjentatte ganger vunnet PCWorlds best i test for CRM-systemer. Prøv det gratis, du også!