Hvordan lykkes i den digitale tidsalder

Digital teknologi holder på å endre businessverden. Bedrifter i alle industrier og regioner eksperimenterer, og drar fordel av, ny teknologi. Men endringsprosessene forløper seg ulikt. Hva skal til for å lykkes i endringsprosessen?

Capgemini Consulting og MIT Sloan School er nå ferdig med første fase av et felles forskningsprogram. De ser på hvordan bedrifter bruker nye verktøy som sosiale medier, men også hvordan de forbedrer bruker av tradisjonelle teknologier som ERP og CRM. 157 ledere fra 50 bedrifter over hele verden er intervjuet.

I rapporten fortelles det at tross hypen rundt innovative nye teknologier, så har de fleste bedrifter fremdeles en vei å gå for å jobbe på den måten de ønsker å jobbe. Mange bedrifter er derfor i en teknologisk utviklingsprosess.

Forkningsprogrammet avslører at bedrifter føler et press fra kunder, ansatte og konkurrenter for å begynne en digital endringsprosess. De endrer seg imidlertid i ulikt tempo og med ulikt resultat.

Dette skal, i følge rapporten, til for å lykkes:

  • En suksessfull digital endringsprosess skjer ikke nedenfra og opp. Ledelsen må være med.
  • Fokus på «hvordan» i minst like stor grad som «hva». De mest suksessfulle bedriftene fokuserer like mye på hvordan endringsprosessen skal foregå, som på hva som skal endres.
  • En suksessfull digital endringsprosess kommer ikke fordi man implementerer ny teknologi, men fordi man utvikler organisasjonen slik at man drar fordel av de nye mulighetene som kommer med ny teknologi. Man jobber på nye måter.
  • Suksessfull digital endring kommer ikke fra at man skaper en ny organisasjon, men at man omformer organisasjonen slik at griper de mulighetene som ligger i de verktøy og mennesker som man allerede har.
  • Bedrifter kan gjøre mye mer for å få verdi ut av investeringer de allerede har gjort, selv om de ser for seg radikale nye måter å jobbe på.

For deg som Visma bruker:

Det ligger mange muligheter i Visma-systemene. Tilpass systemene til din bedrift, slik at programvaren bidrar til å nå deres mål.

Tenk kreativt. Hvordan kan systemene hjelpe dìn bedrift? Her er et eksempel på en bedrift som bruker Visma SuperOffice kreativt.

Visma har systemer som snakker sammen. Kanskje kan en ekstra modul eller et integrert tilleggsprodukt være det du mangler for at din organisasjon skal kunne jobbe optimalt.

Tilleggsprodukter til Visma Business

Tilleggsprodukter til Visma Global

About

Maia Håland jobbet med innholdsproduksjon på digitale flater i Visma Software.
Connect with Maia: