Hvordan lykkes i den digitale tidsalder 2

Digital endringsprosess krever, ifølge en rapport fra Capgemini Consulting og MIT Sloan School, ferdigheter og innflytelse som bare de i ledende stillinger kan ha.  Det må skapes en klar og tiltalende visjon som kan gjennomsyre organisasjonen. Men hvilke steg bør lederne ta når de staker ut en ny digital-kurs og styrer organisasjonen i en ny retning?

I rapporten presenteres en en checklist som alle som skal styre en endringsprosess bør gå igjennom.

1: Se for deg den digitale fremtiden for ditt firma

 • Hvilke verktøy vil bli verdifulle for din bedrift etter at den har gjennomgått digital endringsprosess?
 • Hvordan kan du tilpasse måten du jobber med kunder på? Interne operasjoner? Din forretningsmodell?
 • Hvordan kan enhetene jobbe annerledes – og jobbe sammen annerledes – på en måte som gjør at de har en tettere tilknytning?

2: Hvilke investeringer bør du gjøre?

 • Får du all verdi ut av det du allerede har investert i når det kommer til teknologiske platformer innen ERP, analyse og samarbeidsverktøy? Hvis ikke, hva kan gjøres?
 • Hvilke nøkkelinvesteringer bør du gjøre for å maksimere bidraget til den nye visjonen?
 • Kan du risikosjekke noen av investeringene gjennom eksperimentering og kontrollert testing?
 • Hvilke ferdigheter mangler du til å komme dit du vil? Trenger du å hyre inn noen utenfra? Bytte ut ansatte? Inngå partnerskap med et annet firma?

3: Led endringen fra toppen

 • Hvordan kommuniserer du visjonen og engasjerer organisasjonen? Hvordan overvåker du engasjementet?
 • Hvilke prosesser har du i stand for å fornye visjonen og strategien i bedriften?
 • Hvordan koordinerer du investeringer og aktiviteter på tvers av organisasjonen? Hva er det beste organisatoriske modellen for å koordinere digitale initiativ i parallell til kjernevirksomheten?
 • Hvilke indikatorer for nøkkelytelse og beregninger trenger du for å kunne overvåke fremgangen av den digitale utviklingen mot dine strategiske mål?
 • Hvilke mekanismer bruker du for å gjøre de nødvendige justeringene?