Hvordan kan vi opprettholde levestandarden uten hjelp fra oljen?

”Oljeeventyret  vil ta slutt en dag” har vi hørt før, men kanskje aldri følt dette så tett på oss som nå. Hva kan vi gjøre for å opprettholde levestandard og lønninger i så stor grad som mulig?

I utgangspunktet er lønn en indikator på produktivitet. Du får betalt for den verdien du skaper. Denne sammenhengen har ikke vært like tydelig i Norge som i mange andre land. Oljeutvinningen har vært svært lønnsom, og oljepengene har dryppet på oss alle. Det har bidratt til at norsk gjennomsnittlønn er 14 ganger så høy som lavtlønnede EU-land som Bulgaria, 30 % høyere enn i Sverige og Danmark og 50-60 % høyere enn hos våre øvrige handelspartnere.

Mens nabolandene har opplevd krise og stigende arbeidsledighet, har vi sittet trygt i våre kontorstoler. Da boligprisene i Danmark stupte med 30 % og mange mistet husene sine på tvangsauksjon, satt norske boligeiere og så deres egne hus øke i verdi. Mens enkelte land hadde negativ lønnsvekst, har AS Norge kostet på seg en betydelig lønnsvekst de siste årene.

Oljen har fungert som Norske næringslivs redning, men også hvilepute

Vi har økt lønningene og levestandarden i en helt annen takt enn vi har økt produktiviteten. Norske arbeidere jobber ikke 30 % mer effektivt enn de svenske eller 14 ganger så effektivt som bulgarerne. Vi tar bare ut så mye mer lønn fordi vi får oljepenger i tillegg. Hva så når oljepengestilskuddet minsker eller forsvinner? Må vi da senke lønningene?

Sjeføkonom Knut Anton Mork i Handelsbanken uttalte seg nylig på E24: ” Allerede nå ser vi slutten av oljealderen”. Han etterlyser tiltak og planer fra politikerne for hvordan vi best kan ruste oss: Det kan for eksempel være at vi må bygge ned velferdsstaten”.

Slik kan bedrifter ruste seg

Mitt beste tips til norsk regjering og norske bedrifter er å forberede seg på et produktivitetsløft i det norske samfunn. Vi har tatt ut mer i lønnsvekst enn vi har klart å øke produktiviteten, og blitt reddet av oljen. Men nå er vi der at vi må øke produktiviteten for så godt som mulig å bevare lønningene og velferden også i fremtiden. Så hva kan vi gjøre for å øke produktiviteten?

Erlend Sogn, Administrerende Direktør i Visma Software AS

  • All administrative oppgaver i bedriften bør gjennomgås med tanke på å sikre så effektive rutiner som mulig. Er det repetitive oppgaver som kan forenkles eller i beste fall automatiseres? Kan vi spare noen årsverk?
  • Er det noen prosesser i bedriften det kan lønne seg å outsource, og til hvem?
  • Har vi effektive og integrerte forretningssystemer? Du skal ideelt sett kun registrere data ett sted, en gang og så er de tilgjengelig fra alle systemer.

Politikerne har også tatt noen grep

Politikerne har også satt produktivitet på dagsorden og har som mål å gjøre sitt for å lede bedriftene i riktig retning. Dette betyr selvfølgelig å legge til rette for økt produktivitet og effektivisere all kontakt med det offentlige. Her er det mer å hente. Det bør oppfordres til effektiviseringstiltak, og enkelte tiltak bør kanskje også inføres gjennom forskrifter eller regelendringer. Et eksempel på sistnevnte kunne vært at alle bedriften ble lovpålagt å fakturere elektronisk, fremfor på papir. Papirfakturering betyr pakking og postgang, noe som bruker langt mer ressurser enn elektronisk fakturering.

Tiden er inne for det store produktivitetsløftet

Tiden for å gjøre disse endringene er nå! Det er de bedriftene som klarer å ta gode produktivitetsgrep som kommer til å overleve også i fremtiden, og dermed bevare norske arbeidsplasser. Det er disse bedriftene som kan komme til å betale anstendige lønninger i en tid hvor norske arbeidere lønnes med utgangspunkt i sin produktivitet, ikke nasjonens olje.

Det er en ting som kan redde Norge fra fremtidig krise og det er et stort norsk produktivitetsløft, og det bør begynne nå!

Lei av å kaste vekk tid på reiseregninger?

Med vår nettbaserte løsning Visma.net Expense kan du fylle ut reiseregningene når og hvor det måtte passe. Du kan også droppe papirkvitteringen, og i stedet ta bilde av kvitteringene dine som du laster opp i løsningen.

0