Gå til hovedsiden

Hvordan holde prisene dine oppe

Vi hører stadig om hele yrkesgrupper som klager over at de får for dårlig betalt. Da er det ofte snakk om yrkesgrupper som består av mange bittesmå foretak, gjerne enkeltpersonforetak. Vi hører om kulturarbeidere, journalister og andre som opplever at de tjener for lite. Problemet er at hele grupper «graver sine egne næringsgraver», fordi de […]

Vi hører stadig om hele yrkesgrupper som klager over at de får for dårlig betalt. Da er det ofte snakk om yrkesgrupper som består av mange bittesmå foretak, gjerne enkeltpersonforetak. Vi hører om kulturarbeidere, journalister og andre som opplever at de tjener for lite.

Problemet er at hele grupper «graver sine egne næringsgraver», fordi de legger seg på et altfor lavt prisnivå til at det er mulig å overleve i næringsverdenen.

Er du blant de mange som setter prisen for lavt?

Forskjell på lønn og næring

Mange småforetak, spesielt de nyetablerte, setter for lav pris på seg selv eller sine produkter. Årsaken kan være at de har bakgrunn som lønnsmottakere, og ikke har tenkt godt nok gjennom hva som må til av inntekter for å få det til å gå rundt økonomisk i selvstendig næringsvirksomhet. Samtidig har de liten trening i å verdsette det de faktisk skaper, og den tida de bruker på det.

Tilbud og etterspørsel

Når du driver næringsvirksomhet er det opp til deg selv å forhandle en pris som begge parter kan leve med. Det er ingen faste tariffer, og ingen ferdigforhandlede lønnsoppgjør å vise til. I næringsverdenen ligner dette nemlig på brudd på konkurranselovgivningen.

Tilbud og etterspørsel er poenget. Hva slags pris kan du ta for ditt produkt uten at det går nevneverdig ut over etterspørselen? Hvor går smertegrensen? Kunden takker og bukker hvis han/hun får kjøpe til en lavere pris enn forventet. Du kan ikke forvente at kunden skal si at du bør ha en høyere pris.

Det er opp til deg.

Det kan kanskje være verdt å ta risikoen for å miste et par kunder ennå å gi altfor lav pris til alle sammen.

Tre måter å sette prisen på

  1.  Prissetting i forhold til konkurrentene (men unngå prissamarbeid!)
  2. Prissetting i forhold til kostnader (og da må du ta med i beregninga hva du ønsker å sitte igjen med til eget levebrød)
  3. Prissetting i forhold til etterspørsel: Du øker prisene hvis etterspørselen stiger, og omvendt. Krever at du følger godt med i markedet.

Vær varsom med rabatter

  • Vis fram den ordinære prisen hvis du velger å gi rabatt. Hvis du bare oppgir en lav pris, lærer du kunden at dette er det riktige prisnivået. Da kan det bli vanskelig å justere opp prisen senere.
  • Bestem deg for hva som skal være standard pris, og gi eventuelt rabatter ut fra denne prisen.
  • Dette er også viktig for deg som er helt fersk: Ta den prisen markedet er villig til å betale, og ikke bruk lave priser som et ledd i å komme inn i markedet.

 

 

Mest populære