Hvordan gjøre den beste partnerkanalen bedre?

Visma Software AS inviterte nærmere 100 Partnere til Partner Kick-off på Edderkoppen teater den 16. februar. Til sammen var det 150 deltakere som fikk en pang start på salgsåret 2012. Fokus for dagen var «change», med blant annet overgangen til den nye SaaS plattformen i sentrum. CEO, Øystein Moan, holdt et inspirerende innlegg om veien videre og hvor viktig partnerkanalen er for at Visma som konsern skal nå sine målsetninger både for 2012, men også for årene fremover. I tillegg var det presentasjoner av konkrete produkter, hva vi har og hva som kommer, salgsprosessen i Visma og de ulike aktiviteter framover. For en Management Trainee, som har prosjekt i Partnersalg, så var det utrolig interessant å få være med denne dagen, både det å høre om strategier for 2012 og for å bli kjent med partnerne. Ut i fra de reaksjoner jeg fikk på dagen så var det en vellykket dag hvor samtlige Partnere er motiverte til å bidra til Visma sin vekst, gjennom å tørre å tenke nytt i deres salgsprosesser.

0