Hvordan effektivisere årsoppgjørsprosessen?

Hvordan effektivisere årsoppgjørsprosessen

Du som er regnskapsfører har helt sikkert gode rutiner for årsoppgjøret. Men finnes det smutthull i dine prosesser som kan hjelpe deg å jobbe mer effektivt? Da tenker jeg spesielt på årsoppgjørsprogram du jobber i.

Gull Khan i Visma deler noen gode råd om hvordan du kan levere årsoppgjør både enklere og raskere med funksjoner ditt digitale årsoppgjørssystem burde ha på plass.

La oss starte med…

…en liten sjekkliste som tar for seg det som bør være på plass for deg som regnskapsfører i forkant av årsoppgjøret:

  • Har du gitt kundene dine frister for hva de må overlevere deg, slik at du kan levere til dine tidsfrister? – I dette blogginnlegget fra Regnskap Norge finner du en sjekkliste du kan sende kundene dine.
  • Har du alle nødvendige rettigheter i Altinn?
  • Opplever du at dataene ikke flyter optimalt mellom regnskaps- og årsoppgjørsprogram? – Med integrasjon mellom systemene hentes data enkelt med ett klikk.
  • Er du på den siste versjonen av programvaren?
  • Har du husket å oppdatere kontoplanen og sjekket alle koblingene i systemet?
  • Har du registrert alle driftsmidler, både årets tilganger og avganger?
  • Er notene satt opp riktig? – Gode noter kan brukes på flere klienter. Her kan du bruke kopi-funksjonen i systemet.

Er du klar for å ta i bruk årsoppgjørssystemet ditt?

Ettersom et årsoppgjørsprogram brukes en kort periode i året, er det viktig at du opprettholder kompetansen til enhver tid. Da vil du slippe å kaste bort tiden på å sette deg inn i systemet på nytt, eller gjøre feilen ved å overstyre i systemet istedenfor å stole på automatikken. Sørg for å ha en leverandør som gir deg mulighet til å bygge kompetanse og opprettholde ferdigheter innen programvaren. Husk at brukervennlige systemer også tilbyr kompleks funksjonalitet.

Husk at brukervennlige systemer også tilbyr kompleks funksjonalitet.

Gjør årsoppgjørssystemet jobben godt nok?

Automatikk er et ord som skremmer mange. Men spesielt i denne sammenhengen er det avgjørende for kvaliteten på arbeidet du utfører. Programmet burde ha følgende automatikk på plass: At skjemaer fylles ut, at offentlig regnskap settes opp automatisk og for å forenkle enda mer – ta i bruk dynamiske noter som henter data fra regnskapet. Reglene er slik at du stort sett gjør det samme for alle kunder og derfor er det fint når dette blir systematisert slik at du som regnskapsfører ikke må kaste bort tiden din på manuelt arbeid.

Automatikk er et ord som skremmer mange. Men spesielt i denne sammenhengen er det avgjørende for kvaliteten på arbeidet du utfører.

Snakker ditt regnskapsprogram godt nok med ditt årsoppgjørsprogram?

Det er ikke bare et effektivt årsoppgjørsprogram, men også et velfungerende regnskapsprogram som gjør forarbeidet enklere og sømløst. Med systemer som snakker godt sammen vil du oppleve forenklede og automatiserte prosesser. Jeg hjelper deg gjerne med å finne ut om dine systemer fungerer optimalt sammen – bare ta kontakt i skjemaet under.

Utnytt valideringssystemet

Jeg anbefaler å ta i bruk løsninger som foretar løpende valideringer av data mens du arbeider. Velg et system som viser feilregistrering, manglende posteringskonti og dataregistreringer som er i strid med andre data som er registrert. Du bør få løsningsforslag med direkte link til skjermbilder hvor problemene kan løses. Dette er funksjonalitet som kvalitetssikrer at årsregnskapet blir riktig. Les mer om vårt valideringssystem og andre viktige funksjoner her.

Jeg anbefaler å ta i bruk løsninger som foretar løpende valideringer av data mens du arbeider. Dette er funksjonalitet som kvalitetssikrer at årsregnskapet blir riktig.

Det viktigste til slutt

Er det funksjoner nevnt i denne teksten som du ikke har i ditt digitale årsoppgjørsprogram i dag? Da anbefaler jeg at du vurderer alternative løsninger. Jeg hjelper deg gjerne med rådgivning. Du kan også lese mer om vår løsning for årsoppgjør, Visma Finale Årsoppgjør, her:

Les mer om Visma Finale Årsoppgjør her

5