Gå til hovedsiden

Hvordan begrense sykefravær hos dine ansatte?

Små norske bedrifter har lavere sykefravær sammenlignet med store virksomheter og offentlige etater. Dette kan forklares med større pliktfølelse overfor kolleger, og generelt en annen holdning til sykefravær. Det viser en rapport utarbeidet av PROBA samfunnsanalyse på vegne av Arbeids- og sosialdepartementet. Men fravær er uansett vanskelig å unngå til en viss grad.

Viktig dom om mellomregningskonto
Viktig dom om mellomregningskonto

 

Så hva kan du gjøre for å begrense sykefravær i bedriften din?

I teoriens verden er det noe som kalles «Iverksettelsesprosessen». Momentene i denne er:

 1. Ressurser:
  Det er viktig å fordele ressurser etter strategi. Rett person på rett plass enkelt og greit. I målet om å redusere fraværet, kan det også være snakk om å definere ressurser som har tid til samtaler, definere hjelpemidler for å lette arbeidsbelastninger, finansielle midler for å øke de psykososiale faktorene og også til å ivareta de menneskelige ressursene i bedriften.
 2. Organisasjon:
  Hvordan ansatte er organisert er avgjørende for at en bedrift skal lykkes. De ansatte må også føle at arbeidsoppgavene de gjør er meningsfulle og at deres innsats utgjør en forskjell for bedriften.
 3. Lederskap:
  Det er viktig at beslutningene som tas har konsensus i hele bedriften, ikke bare hos ledelsen. Samtidig som hele ledelsen er aktive er det også viktig at de delegerer flest mulig oppgaver til de ansatte slik at engasjementet skaper større deltakelse og eierforhold til iverksettelse av tiltakene strategien krever. Det er viktig med konkrete mål, men man skal streve for å nå målene sine fordi det gir en positiv motivasjon og ikke negativt stress. Som for eksempel levere av frykt for å miste jobben sin, ikke klare seg økonomisk osv.
 4. Motivasjon:
  Ledelsen må kontinuerlig jobbe for å motivere og engasjere de ansatte. Den indre motivasjonen må komme fra den ansatte selv. De ansatte kan for eksempel inspireres og utfordres til å komme med forslag til hvordan bedriften kan redusere sykefraværet. Dette kan gjøres ved å involvere dem i tiltak bedriften ønsker å gjennomføre. Det er mange faktorer som påvirker de ansattes motivasjon, blant annet verdsetting, sosiale relasjoner, ansvar og selvoppfyllelse.

 

Sunn bedriftskultur skaper sunn arbeidsmoral

En sunn bedriftskultur gir en sunn arbeidsmoral. Endringer må implementeres på en gjennomtenkt og strukturert måte. Bedrifter er sammensatte av faktorer som kontinuerlig påvirker hverandre gjensidig. Det er av den grunn nesten umulig å gjøre en endring uten at det fører til en ringvirkning på et annet område. Årsak til endring, vilkår og hva det har å si for den ansatte og deres kollegaer er viktige momenter å ta med seg i endringer.
Kommunikasjon er viktig for iverksettelse av tiltak. I både små og store bedrifter er det viktig å sikre at alle forstår og blir involverte. Dette for å unngå tolkningsfeil og misforståelser.
En god informasjonsflyt er viktig. Som for eksempel felles møter som forteller de ansatte om hvordan selskapet ligger an og hvordan bedriften skal utvikle seg fremover. Det er viktig at de ansatte føler seg som en del av «familien».

 

Å jobbe mot felles mål gir motivasjon

Alle må ha kjennskap til bedriftens mål slik at alle arbeider mot samme mål – sammen. Målet til bedriften bør være formulert og håndterbar for alle ansatte. Det bør være en leders oppgave å forankre målsettinger, hvorfor dette målet, tilbakemelding og bevisstgjøre hver enkelt sin innsats. Det å kunne se innsatsens betydning vil gi stor effekt på motivasjon, som igjen berører sykefravær.

At bedriften tilrettelegger for et sunt liv og trening er også viktige elementer. Det kan for eksempel være at man trener mot et felles mål. Mange bedrifter (oss inkludert) har det som tradisjon å melde seg på Holmenkollstafetten. Dette motiverer ikke bare til å trene mer, men skaper også samhold og sosialt engasjement.

 

Interessert i flere nyttige tips til deg som driver eget firma?

Følg oss på:

Facebook

Linkedin

Twitter

Vi hører gjerne fra deg!

Mest populære