Visma Blogg

Hva vil kunder ha?

Som daglig leder er min jobb å sørge for at vi som selskap utvikler og forbereder oss til å møte nye krav, trender og forventninger fra kunder. Gjetning og magefølelse er ikke nok. Selv om vi evaluerer alle kurs og bruker tilbakemeldingene fra kundene til kontinuerlig forbedring, tror jeg det er viktig at vi også lytter til kunden når vi skal fornye oss. Jeg får stadig forslag på ideer, konsepter og nye produkter. Hva skal jeg prioritere, hva vil kunden ha?

Med fokus på kunden, innspill fra salg og marked har vi gjennomført en kundeundersøkelse. Målet er å få tilbakemeldinger fra kunden om hva de ønsker av nye produkter og tjenester. Jeg har akkurat mottatt nærmere 4 000 svar for nærmere gjennomgang, og har lyst å dele noen av mine tanker rundt gjennomføringen av kundeundersøkelsen:

1. Responsen – Jeg hadde aldri forventet så mange svar! Min erfaring er ofte at det er vanskelig å få kunder til å svare på slike undersøkelser. Konklusjonen er helt klart at trekning av to iPhone 5 hjalp veldig på svarprosenten, og jeg er helt overbevist på at det har gitt oss verdifull informasjon som vi ellers ikke vil ha fått. Vi har også brukt sosiale medier som publiseringskanal for undersøkelsen, og det har helt klart gitt oss informasjon fra potensielle kunder som ikke kjenner til oss som kursleverandør.

Vinnerne av en iPhone 5 er:
Astri Steen, fra NCC
Harald E. Berger, fra Nordea

2. Tilbakemeldinger – Jeg har sett at en del av tilbakemeldingene vi har fått er på mer en tilbakemelding på enkelte kurs, vi gjør kontinuerlig forbedring og evaluerer alle kursene våre, og formålet med denne undersøkelsen var ikke å evaluere et spesielt kurs. Jeg tror at vi skal være flinkere til å tydeliggjøre formålet med kundeundersøkelsen ved neste runde. Samtidig fikk vi nyttig informasjon på ting som jeg hadde trodd var i orden/tatt tak i som det kan virke som har gått i vår glemmebok. Jeg skal sørge for at vi får satt punktene opp på agendaen og gitt kundene tilbakemelding på dette.

3. Produktutvikling – Det jeg har vært mest spent på er å se hvilke områder vi bør fokusere på og videreutvikle. Hvilke områder ønsker du som kunde mer kursing på? Basert på de innspillene som har kommer ser jeg helt klart noen potensielle utviklingsområder for kursene våre.

Jeg gleder meg til å få satt ideen i live og teste nye konsepter. Mer informasjon vil komme i disse kanalene:

www.visma.no/kurs
www.facebook.com/vismaacademy

 

0