Hva skjer med feriedagene du har igjen i 2012?

Ferieåret nærmer seg nå slutten, og vi får nå mange henvendelser med spørsmål om hva som skjer med ferie som ikke er tatt ut i løpet av 2012. Kan de strykes, overføres til neste år eller bli omgjort til økonomisk kompensasjon? Les hvilke regler som gjelder.

Ferieloven regulerer hva man kan, og hva man skal, overføre av ikke avviklet ferie fra et ferieår til det neste. Dette vil da gjelde for de lovfestede feriedagene. Ferielovens åpner for at det kan det inngås skriftlig avtale om overføring av inntil 2 uker ferie til det påfølgende ferieår.
Men hva dersom man har igjen ferie pr. 31. 12 i ferieåret som ikke er avviklet, eller avtalt overført til neste ferieår? Kan man for eksempel stryke disse, og begynne med ny feriesaldo neste ferieår.

I henhold til ferieloven skal all lovfestet ferie som i strid med ferieloven ikke er avviklet, overføres til neste ferieår. Dvs. at man kan ikke «stryke» feriedager og gi en økonomisk kompensasjon for ikke avviklet ferie. Det er ikke bare feriedagene som skal overføres til neste år, men også feriepengene for disse dagene skal også overføres til påfølgende ferieår, og først utbetales når arbeidstakeren faktisk avvikler ferie.

Disse reglene gjelder kun ferielovens feriedager. Mange arbeidstakere i Norge har også avtalefestede feriedager. Når det gjelder disse feriedagene, vil det være avtalen som regulerer hvordan overføring av disse dagene skal håndteres.

For mer informasjon om overføring av ferie, se vår Infoline Lønn og HR.

Med Visma HR & Travel blir håndtering av ferie, fravær, reiseregninger og utleggsrefusjoner enklere – Trykk her for å lese om fordelene!

Monica Bremtun-Olaussen er jurist med cand.jur fra Universitetet i Oslo. Hun jobber som juridisk rådgiver på legal-avdelingen hos Visma Software. Jobben består i hovedsak av support til Visma sine kunder og en utstrakt kursvirksomhet, i tillegg til å skrive artikler og oppdatere Visma sine oppslagsverk på lønnsområdet.
Connect with Monica: