Gå til hovedsiden

Hva koster din tid?

De fleste ønsker mer tid til å fokusere på egen kjernevirksomhet og bruke minst mulig tid på områder der bedriften ikke får inntekt. Innkjøp til daglig drift som, kontorrekvisita, telecom, bredbånd, datahardware, kontormøbler, hotell, fly etc., er områder som er nødvendig for en bedrift, men ikke der inntektene genereres. Men det krever tid å finne leverandører, forhandle avtaler, inngå avtaler og ikke minst reforhandle avtaler, samt markedsovervåking.

De fleste ønsker mer tid til å fokusere på egen kjernevirksomhet og bruke minst mulig tid på områder der bedriften ikke får inntekt. Innkjøp til daglig drift som, kontorrekvisita, telecom, bredbånd, datahardware, kontormøbler, hotell, fly etc., er områder som er nødvendig for en bedrift, men ikke der inntektene genereres. Men det krever tid å finne leverandører, forhandle avtaler, inngå avtaler og ikke minst reforhandle avtaler, samt markedsovervåking.

For å synliggjøre dette i et enkelt regnestykke:

La oss si at en reforhandler ca 30 avtaler pr år for de produktområder en må ha for å drive en bedrift.

Tiden en bruker på det blir da: Antall avtaler x Time pr avtale pr år= Sum timer pr år

Bruker en i snitt 4 timer pr år pr leverandør – noe som er et svært konservativt anslag, betyr dette at en bruker 30 x 4 = 120 timer på dette i året.

Det høres kanskje mye ut, synes du? Men prøv å legge merke til det ved neste forhandling, så vil du nok se at timene løper raskt.

I tillegg tar det tid å bygge opp kompetansen for å vite om man virkelig får gode betingelser. I mange bransjer er god kompetanse helt avgjørende for å sikre seg en god avtale – ettersom det er mange andre elementer enn de en ser som er viktige kostnadsdrivere. Det vet alle fra sin egen virksomhet.

Hva vil for eksempel konsekvensen for ditt firma være for en mobilavtale, om en dyktig selger forteller deg om de lave prisene pr minutt, men ikke forteller deg at startprisen er mye høyere enn hos konkurrenten, ei heller at du blir fakturert for et helt minutt for hvert påbegynte minutt, selv om du snakker bare 1 sekund? Det hadde det kanskje vært fint å vite at disse to elementene utgjør en vesentlig forskjell på din faktura før en signerte avtalen.

Du kan selvfølgelig la være å gjennomføre alle stegene i forhandlingsprosessen, inkludert kompetansebygging. Men hvordan kan du da være sikker på at du har fått en god avtale?

Men det finnes et alternativ til dette.

Du kan la andre gjøre denne jobben for deg, slik at du kan fokusere på inntektsbringende arbeid for din bedrift, og slippe å bruke mye tid og krefter på noe som du verken har interesse, kompetanse eller forhandlingskraft til. Velger du dette, vil du slippe å bruke tid på dette. Det betyr at du vil kunne få bruke de 120 timene fra eksempelet over til noe annet.

Om du fikk 120 timer ekstra til rådighet, som er mer enn 3 uker – hva ville du brukt de 3 ukene til? Hvor mye ekstra kunne du tjent på å bruke de på inntektsbringende arbeid?

Ethvert selskap har ansvar for å bruke sine ressurser der de får mest igjen for de.

Neste gang du strever med å finne en leverandør, en forhandling, eller ikke vet om de betingelser du har fått er konkurransedyktige, bør du vurdere å outsource dine innkjøp til den daglige driften.

Det kan være et effektivt verktøy for å få bedre kontroll på leverandørene. I tillegg kan du sannsynligvis også oppnå store besparelser ved å bruke noen som både har kompetanse og forhandlingskraft på dette.

Mest populære