Gå til hovedsiden

Hva kan et CRM-system hjelpe deg med?

CRM-satsninger har ofte som mål å skape orden, effektivisere virksomheten, samt gjøre slik at firmaet blir en kundemagnet. Et tips er å ha integrert dataflyt mellom økonomi og salg.

Orden
Et CRM system samler all viktig kundeinformasjon på et sted, og gjør slik at alle har samme bildet av kunden. Dokumenter og notater ligger lett tilgjengelig, og alle har tilgang på samme informasjon.

Effektivisering
Når første målet er på plass, kan man begynne å effektivisere sine prosesser. Det betyr at man klarer å utnytte potensialet og mulighetene i CRM-systemet, men det kan også bety at CRM-systemet er godt integrert mot andre systemer.

Et tips er å ha integrert dataflyt mellom økonomi og salg. Det gir blant annet disse fordelene:

  • Økonomisystem + CRM-system = Kontroll på kostnader, kunder og inntekter.
  • Det å ha komplett oversikt i ett system gir viktige konkurransefortrinn.
  • Når data er tilgjengelig på tvers av systemene forsvinner behovet for dobbeltregistreringer, og feilføringer reduseres.
  • Alle selgerne har tilgang på nøkkeltall fra økonomisystemet og er alltid oppdatert før kontakt med en kunde.

Visma SuperOffice er integrert mot Visma Business, Visma Global og Visma Contracting.
Visma CRM er integrert mot Visma Global.
I tillegg er de begge integrert mot Visma Bizweb, noe som gjør at CRM-systemet kan bli automatisk oppdatert med informasjon om kunder og marked.

Bli en kundemagnet
Når de første målene er klare, kan man begynne å jobbe mot det vanskeligste målet, å bli en bedrift med fremdragende kundetekke. En bedrift som ikke har kunder, men hengivne supportere. Dette handler om adferdsendring i hele organisasjonen og er derfor utfordring. Belønningen ved å lykkes er derimot stor.

Interessert i å lese mer om CRM?

– Den svenska nettsiden Allt om CRM gir informasjon, fakta og tips rundt CRM.

Har du noen CRM tips? Jobber du med CRM på en kreativ og god måte? Fortell oss om det i kommentarfeltet!

Mest populære