Gå til hovedsiden

Hva er hemmeligheten bak vellykkede prosjekter?

Prosjektformen er en arbeidsform som ikke alltid lykkes. Hva er grunnen til det, og hvordan kan du lykkes best mulig?

Prosjektarbeidets egenart

Prosjektarbeid er av natur annerledes enn det ordinære arbeidet de fleste av oss bruker mesteparten av tiden på når vi er på jobb. Mens det vanlige arbeidet vårt ofte har utflytende grenser, som en kontinuerlig og foranderlig prosess, har et prosjekt i mye større grad avgrensede rammer. Det kan selvsagt være flytende overganger iblant, men vi kan likevel si at et prosjekt har visse kjennetegn som skiller det fra mye annet:

  • Det har et definert mandat og en tydelig målsetning
  • Det foregår i en avgrenset tidsperiode – når prosjektet er avsluttet er det slutt
  • Det involverer en avgrenset gruppe personer, med tydelig rolle- og ansvarsfordeling som er spesifikk for det prosjektet
  • Det har et gitt budsjett og gitte ressurser til rådighet, som kun skal brukes i tilknytning til prosjektet

Mye av dette sier seg selv. Men det kan være viktig å være oppmerksom på når et prosjekt planlegges og gjennomføres.

Prosjekter må behandles som prosjekter

Når prosjekter feiler, er det ofte fordi prosjektarbeidet organiseres som ordinært arbeid istedenfor som prosjektarbeid. Det kan lett føre til at det benyttes uforsvarlig mange ressurser i prosjektet, at pengebruken blir unødvendig stor, at målsetningene ikke nås, og at tidsbruken flyter ut.

En dedikert prosjektstyringsløsning kan være et viktig hjelpemiddel for å bidra til at prosjekter planlegges og gjennomføres på en god måte. Den legger til rette for klare målsetninger, legger til rette for kontinuerlig oppfølging, sørger for tydelig ansvarsfordeling – og holder orden på budsjett, timeregistrering og fakturering.

Visma Severa er vår nettbaserte løsning for prosjektstyring, og kan testes gratis og uten forpliktelser.

Mest populære