Gå til hovedsiden

Betydningen av ERP-system

ERP står for enterprise resource planning, men hva betyr det?

ERP-system betydning
Hva betyr ERP-system?

Hva er ERP-system?

Enhver bedrift består av flere forretningsområder som krever ulike systemer. ERP-systemet er verktøyet som syr sammen alle disse uavhengige systemene, og skaper helhet i kjernevirksomheten. Systemet samler rett og slett alt på én plattform. Det gjør ERP-system til en forretningsløsning som er nødvendig for å kunne drifte et selskap. 

Med andre ord er ERP et planleggingsverktøy som gir oversikt over ressurser, og administrerer de nødvendige forretningsområdene i en bedrift.                                    

For eksempel:

  1. Økonomi
  2. Produksjon
  3. Logistikk
  4. Rapportering 
  5. HR og lønn

Hvordan fungerer et ERP-system?

Et eksempel på bruk av ERP-system er timeføring. Ansatte fører timer og eventuelle ferie- eller sykedager i et system. Denne informasjonen danner et lønnsgrunnlag, som sendes til regnskapsavdelingen, som videre utbetaler lønn til en bestemt dato. Lønnsgrunnlaget sendes tilbake til den ansatte i form av en lønnsslipp med informasjon om skattefradrag, naturalytelser og eventuell bonus. Hele denne prosessen foregår i et ERP-system, hvor de ulike systemene samhandler med hverandre underveis for å utveksle riktig informasjon, helt automatisk. I tillegg har du til enhver tid full oversikt over antall timer, timelister, lønnsutgifter og utbetalingsinformasjon, på ett og samme sted.

Alt føres i én og samme app

Det samme eksempelet kan brukes for andre forretningsområder. For eksempel logistikk. Du kan nemlig bruke et ERP-system til å få oversikt over lageret ditt. Uten et ERP-system blir du selv ansvarlig for å holde oversikt over hvilke varer du har, hvor de kommer fra og hvor de skal videre. Selv det mest strukturerte hodet vil gjøre feil, som kan føre til kaos på lageret. ERP-systemet vil hjelpe deg med en tydelig oversikt, slik at du til enhver tid har kontroll over varene dine. Fra de blir bestilt av deg, til de er levert til kunden din.

Få kontroll over lageret ditt

Fordeler med et ERP-system

ERP-systemet automatiserer informasjons- og prosessflyt som forbedrer kommunikasjon mellom leverandører, kunder og ansatte. Det frigjør tid og sparer bedriften for kostnader. Med et nettbasert ERP-system får du blant annet muligheten til å følge bedriftens utvikling tettere ved at du kan:

  • Følge med på data i sanntid
  • Overvåke KPIer
  • Sjekke data når du vil uansett hvor du er 
  • Slippe å dobbeltsjekke 
  • Få egendefinerte varsler

Du slipper å se tilbake på tapte muligheter og kan heller bruke tiden på å gjennomføre nødvendige justeringer og prioriteringer underveis. Du kan til enhver tid sjekke oppdaterte tall på mobil, nettbrett eller i nettleseren, uansett hvor du er. Du kan velge å bli varslet dersom egendefinerte grenser brytes, og alle ansatte får tilgang til relevante dashbords.

10 fordeler: Hvorfor velge nettbasert ERP

API og integrasjoner

Den virkelige verdien av et ERP-system ligger i API. API står for Application Programming Interface og er integrasjoner som gjør at systemene utveksler riktig data seg i mellom. Det er her den automatiserte kommunikasjonen foregår. ERP-systemet tilrettelegger for API programmeringen som gjør at du kan samle dine tjenester på ett og samme sted.

Har du for eksempel utviklet en egen app til netthandel, så er det integrasjonen og kodingen mellom appen, varelageret, netthandelen og betalingsmuligheter som gjør at dine kunder kan velge den varen de ønsker, legge den direkte i en handlekurv og betale umiddelbart.

Alt om API og integrasjoner

ERP-system gjør bedriften konkurransedyktig

Med riktig nettbasert ERP-system ligger alt tilrette for at du kan drive en effektiv, lønnsom og konkurransedyktig bedrift. Det er også grunnen til at alle virksomheter bør evaluere ERP-system med jevne mellomrom.

Slik gjør du bedriften konkurransedyktig

Mest populære