Gå til hovedsiden

Hva er ESG? Alt du behøver å vite

ESG bidrar til å gi deg oversikt over hvilken bærekraft bedriften din kan rapportere på. ESG hjelper deg med å vise at bedriften din er bevisst på egne bærekraftige aktiviteter, og at dere rapporterer på dem. Det er avgjørende for investorer som sjekker hvilke bedrifter som oppfyller dette.

Hva er ESG?

ESG hjelper deg med å kartlegge bedriftens muligheter for bærekraftsaktiviteter innen miljø-,  sosiale- og forretningsetiske forhold.

Hva er ESG, og hva betyr ESG rapportering for bedriften din?

ESG er en forkortelse for Environmental, Social and Governance. I norsk sammenheng kaller vi det miljø-,  sosiale- og forretningsetiske forhold.

Verktøyet, for det er det det er, gjør at du kan jobbe med det overveldende temaet bærekraft på en mer konkret måte. Det vil si at du kan bærekraftsrapportere ut i fra et klarere rammeverk, på akkurat de punktene din bedrift kan. Temaer og punkter du rapporterer på skal kunne følges opp og måles slik at du kan vise til resultater. Derfor må bedriften være nøye på hva dere rapporterer på, slik at dere vet at det er realistisk å levere på målene dere setter for bedriften.

ESG er en forkortelse for Environmental, Social and Governance. I norsk sammenheng kaller vi det miljø-,  sosiale- og forretningsetiske forhold.

Bærekraftsrapportering er ikke lenger noe abstrakt. Det er en klar forventning fra investorer og samarbeidspartnere at alle bedrifter skal gjennomføre aktiviteter som de også skal måles på. Hvis bedriften din velger å ikke være transparent med data tilknyttet bærekraftsaktiviteter, vil den neste bedriften som har disse dataene tilgjengelig i sin rapport være mer attraktiv for de som skal velge samarbeidspartner.

Bevisstgjøring på hvilke områder bedriften din kan gjøre noe med, lar deg foreta en målrettet datainnsamling. Dataene bidrar til en bærekraftsrapport med konkrete tall på de aktivitetene bedriften din vil jobbe videre med.

Hva er ESG-rapportering?

ESG hjelper deg altså med å kartlegge bedriftens muligheter for bærekraftsaktiviteter innen miljø-,  sosiale- og forretningsetiske forhold.

Bevisstgjøring på hvilke områder bedriften din kan gjøre noe med, lar deg foreta en målrettet datainnsamling. Dataene bidrar til en bærekraftsrapport med konkrete tall på de aktivitetene bedriften din vil jobbe videre med. Dette er noen av de grunnleggende tiltakene bedriften din kan rapportere på basert på de tre temaene:

  • Sosiale forhold kan for eksempel omfatte mangfold, inkludering og likestilling. Kravet om aktivitets- og redegjørelsesplikten er et eksempel på hvor du kan begynne. Ønsker du å vite mer om likestillingssjekk, kan du lese mer om hvordan dette punktet påvirker bedriften din her. Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022, og er enda et godt sted å begynne med rapportering på sosiale forhold. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Den skal også sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Du kan lese mer om åpenhetsloven her.
  • Du kan vise til hvordan bedriften din tar forretningsetisk ansvar ved å aktivt stille samme krav til dine samarbeidspartnere som de gjør til deg. Det vil samtidig  inspirere dere til å holde tritt med egne bærekraftsaktiviteter og mål.

Hvordan begynner du med bærekraftsrapportering?

Nå vet du hva ESG er, og hvordan det kan hjelpe deg med bedriftens bærekraftsrapportering. Allikevel betyr ikke det at det er enkelt å komme i gang med selve rapporteringen. Begynn med det som det allerede foreligger krav om, for eksempel aktivitets- og redegjørelsesplikten og åpenhetsloven.

Men hvordan begynner du med bærekraftsrapporteringen helt fra bunnen av internt i bedriften? Det er mye som skal gjøres før målene er satt og datainnsamlingen kan begynne. De riktige menneskene som skal lede rapporteringen må på plass, og det må være en intern enighet og åpenhet om hva bedriften kan handle på. Det krever blant annet at styret og ledelsen er involvert helt fra begynnelsen og at alle avdelinger og ledd i bedriften kontinuerlig snakker sammen om forventninger og fremgang.  

Her får du hele  guiden til hvordan du kan planlegge trinnene til din første bærekraftsrapport

Les guiden her

Mest populære