Gå til hovedsiden

Dette innebærer en elektronisk signatur

Hvordan og hva kan du signere elektronisk? Se hvorfor elektronisk signatur er sikrere enn med penn og papir.

Dette innebærer en elektronisk signatur

Hva er en elektronisk signatur?

En elektronisk signatur er din bekreftelse på at du er deg, uten at du bruker penn og papir. Du bekrefter identiteten din via internett, enten ved hjelp av passord, BankID, FaceID, fingeravtrykk eller en kombinasjon.

Hva gjør elektronisk signering så sikkert?

BankID gir en sterk autentisering, noe som gjør en signatur veldig vanskelig å forfalske. Dette i motsetning til signering med penn eller finger (også de digitale). I tillegg er det ikke mulig å gjøre endringer i dokumentet etter det er signert. Signaturen og dokumentet krypteres sammen og sertifiseres med en forsegling som hindrer andre i å utføre uautoriserte endringer.

Les også:
Hva er 2FA (tofaktor-autentisering)?
Hva er FIDO2 (passordløs innlogging)?

Hvordan signere elektronisk?

Den som ber om signaturen, laster opp et dokument. Dette skjer i signeringsløsningen. Deretter velger man hvordan den som skal signere, skal bli varslet. En forespørsel kan for eksempel sendes på e-post eller SMS.

Personen som skal signere, bekrefter identiteten sin gjennom BankID. Når dokumentet er signert, er det tilgjengelig for både avsender og underskriver i et digitalt arkiv.

Hvilke dokumenter kan signeres elektronisk?

Alle dokumenter kan signeres elektronisk, så lenge den som ber om signaturen har en e-signeringsløsning. Den som skal signere, trenger bare BankID. Eksempler kan være:

  • bank, finans og forsikring: avtaler, fullmakter, selskapspapirer, protokoller, helseerklæringer
  • advokat og økonomi: oppdragsavtaler, ID-kontroll, fullmakter, styredokumenter
  • salg: ordrebekreftelser, bestillinger, søknader, kontrakter, taushetserklæringer
  • medlemsorganisasjoner: innmeldinger, forsikringsavtaler, kursbestillinger, utmelding
  • reiseliv og booking: booking, ordrebekreftelser, egenerklæringer, reklamasjoner
  • håndverk, bygg og anlegg: kontrakter, endringer, tilvalg, bestillinger, protokoller

Vil du vite mer om hvordan elektronisk signatur fungerer?

Se to ulike løsninger for elektronisk signatur her

Mest populære