Gå til hovedsiden

Hva er dine IT-kostnader?

En gang lærte jeg at det viktige er ikke å lære alt om IT, men å lære å snakke med dem som kan alt. Den innfallsvinkelen fant jeg igjen i et interessant innlegg fra en amerikansk toppsjef og tidligere Harvard-foreleser. Han stiller spørsmålet «Do you speak IT?». For mange bedrifter har IT-kostnadene tatt av uten at ledelsen helt er i stand til å forstå hvorfor.

Som et artig poeng har han lagt ved noen grove estimater på IT-kostnader. I USA har man ca 65$ i IT-kostnader for hver sykehuspasient. Eller hva sier du om ca 6,5 kroner i IT-kostnad for hver mil med tungtransport? Hvor stor del av dine salgsinntekter går til IT-drift? (Hint: Ikke bare tenk på servere og strøm, tenk på arbeidstimer også!)

Les hele innlegget her.

Mest populære

  • Lønn på 1. og 17. mai

    Lønn på 1. mai og 17. mai

    På våren er det mange røde dager på kalenderen og i den sammenheng får vi mange spørsmål knyttet til arbeidstakers rett på lønn for disse «fridagene».

  • Dette er Lean

    Lean manufacturing er en produksjonsmetodikk for varer og tjenester som stammer fra Toyota Production System (TPS). Målet er å forbedre lønnsomheten ved å eliminere all bruk av ressurser som ikke bidrar til å skape verdi for sluttkunden. I Visma spiller lean en viktig rolle og vi jobber aktivt mot å etterleve prinsippene filosofien er bygget på.