Gå til hovedsiden

Hva er cybersikkerhet?

Cybersikkerhet er noe som angår oss alle. Både på jobb og privat. Men hva innebærer det egentlig?

Hva er cybersikkerhet?

Definisjon av cybersikkerhet

Cybersikkerhet sikrer enheter og infrastruktur som er basert på IT, men som ikke er direkte relatert til selve informasjonen på en datamaskin. I bedrifter styrer IT maskiner og roboter i produksjon. IT styrer også infrastruktur som kraftproduksjon, telekommunikasjon og trafikkstyring. Cybersikkerhet legger vekt på å beskytte disse maskinene, enhetene og infrastrukturen fra trusler basert på deres internett-tilkobling. (Store norske leksikon)

Hvilke krav bør du stille til leverandør av systemene dine når det kommer til IT-sikkerhet i ?

Se hvilke punkter som er ufravikelige her

Cybersikkerhet inkluderer også trusler der IT-systemer blir benyttet, men ikke angrepet. For eksempel økonomisk svindel og digital mobbing. Mange omtaler denne type cybersikkerhet som datasikkerhet.

Cybersikkerhet kan deles inn i ulike typer:

  • Informasjonssikkerhet.
  • Nettverkssikkerhet.
  • Applikasjonssikkerhet.
  • Operasjonell sikkerhet.
  • Hendelseshåndtering.
  • Opplæring av sluttbruker.
    (PWC)

Last ned gratis sjekkliste

IT-sikkerhet ved kjøp av skytjenester

Hva er cyberangrep?

SD Worx er et eksempel på en leverandør av lønns- og HR-tjenester som opplevde cyberangrep. 

Angrepet forårsaket en merkbar forstyrrelse av virksomheten. Noen av tjenestene var midlertidig utilgjengelige og flere av kundene fikk ikke tilgang til lønnsdataene sine. Angrepet skjedde i påsken, noe som bygger opp under cybertyvens foretrukne angrepstid som er i helger eller ferier når det er redusert bemanning og overvåking. 

HR-, regnskaps- og lønnsorganisasjoner er verdifulle mål for nettkriminelle på grunn av de sensitive og konfidensielle dataene de håndterer. For eksempel finansiell informasjon, lønnsdetaljer, personopplysninger og ansattes opptegnelser. Et vellykket nettangrep mot denne typen organisasjoner kan ha alvorlige konsekvenser. Ikke bare økonomisk tap, men også stor skade på omdømmet, regulatoriske straffer og juridiske forpliktelser.

Les også: Hva er ChatGPT?

Hvordan unngå cyberangrep?

Den beste måten å beskytte seg mot et cyberangrep, er å sørge for at IT-sikkerheten i bedriften din er tatt hånd om. 

Men overlapper ikke cybersikkerhet og IT-sikkerhet hverandre litt? Jo, men fordi cybersikkerhet kun er en del av datasikkerhet, er det IT-sikkerheten som dekker de digitale sikkerhetstiltakene som behøves i bedriften din.

  • Cybersikkerhet sikrer enheter og infrastruktur som er basert på IT. Det er ikke direkte relatert til informasjonen på en datamaskin. 
  • IT-sikkerheten er det som sikrer at informasjonen, altså både data og systemer er beskyttet mot cyberangrep og andre trusler. Bedriftens data og omdømme ivaretas på den måten.

Rutiner for hvordan dataene dine behandles, er derfor helt avgjørende.

Hvor er norske bedrifter mest sårbare, og hvordan gå frem for å sikre alle data?

Les mer om IT-sikkerhet i skyen her

Kilder: Store norske leksikon, PWC, Visma

Mest populære