Gå til hovedsiden

Hva er konsekvensene av å ansette ChatGPT i bedriften din?

GPT er en forkortelse for Generative Pretrained Transformer. Hva innebærer det, og hva betyr funksjonen i norsk kontekst?

Hva er ChatGPT?

Enkelt forklart samler ChatGPT det den kan om temaet vi mater den med, og genererer et sammendrag av den informasjonen som finnes.

Når du spør ChatGPT om noe, kan det se slik ut:

Her kommer KI-funksjonen til kort om et tidsaktuelt tema for bedrifter, til tross for at det finnes store mengder innhold på Google.

Om du skulle lure på reglene relatert til åpenhetsloven, så trådte den i kraft i Norge 1. juli 2022

Du kan lese mer om hvordan du rapporterer på den her

Har KI (kunstig intelligens) som ChatGPT konsekvenser?

Hvis du spør Google om et tema i et bibliotek, vil Google foreslå et par bøker i en bestemt seksjon, mens ChatGPT allerede har lest alle bøkene. En klar konsekvens av dette, er at den samlede informasjonen fra ChatGPT også vil bære preg av innhold som ikke nødvendigvis er på riktig side av loven.   

ChatGPT har vist at det er mulig å generere svindel-epost, phishing-epost og ondsinnet kode. Hackere kan til og med spare kostnader og jobbe raskere, når kunstig intelligens kan bidra med jobben. Funksjonen gjør det også mulig å gjenskape skadevare for infostealer og skrive krypteringsnøkler over flere lag (NRK).

Les også: Dette er phishing.

Hvis du tenker at du vil ta i bruk ChatGPT i bedriften din, for eksempel til en chatbot-funksjon som skal avlaste support, er det viktigste at du tenker kritisk over nettopp de punktene nevnt ovenfor. Forskning.no nevner også et par andre viktige punkter som blant annet handler om at ChatGPT ikke klarer å skille mellom relevant og ikke-relevant informasjon. Funksjonen henter bare de opplysningene som trengs for å løse en oppgave. Dersom du mater ChatGPT med irrelevant informasjon, vil programmet faktisk bruke disse opplysningene også i sitt. Funksjonen er heller ikke politisk- eller kjønnsnøytral. Særlig her ligger det enorme fallgruver.

Samtidig skal vi ikke glemme alle de mulighetene et slikt verktøy kan bidra med. Du kan spørre ChatGPT om alt du kommer på og raskt få et sammendrag om et spesifikt tema. Det kan hjelpe deg i gang med hvordan du vil jobbe videre med dette temaet. Det avslutter ikke oppgaven, men gir deg et utgangspunkt. 

Hvordan ruster du bedriften din for digitale endringer på KI-fronten?

Kunstig intelligens kan også bidra til å forbedre vedlikehold av systemer og utstyr. KI identifiserer nemlig potensielle problemer før de oppstår, noe som kan

øke effektiviteten og redusere kostnadene i bedriften din. Enda en oppgave som KI bidrar til, er å øke IT-sikkerheten i bedriften din.

Det viktigste du gjør for bedriften din, er at du sørger for at dere har gode rutiner og er i beredskap mot eventuelle digitale angrep. En leverandør av de skybaserte systemene deres, sørger for at IT-sikkerheten er ivaretatt. Se hva cybersikkerhet innebærer i bedriften din, og hvilke krav du bør stille til leverandører når det kommer til å ivareta IT-sikkerheten.

Hvilke krav og regler skal din leverandør av IT-sikkerhet levere på?

Få oversikt her

Skyvettregler for deg som flytter bedriftens systemer til skyen

  1. Vit hva totrinnsverifisering er og bruk det!
  2. Vit hva phishing og løsepengevirus innebærer, og forbered deg på slike angrep.
  3. Ha gode rutiner for behandling av personopplysninger.
  4. Sørg for å ha gode rutiner for informasjonssikkerhet, beredskapsplan og internkontroll.
  5. Forsikre deg om at driftsleverandøren kan dokumentere at de sitter på tilstrekkelige ressurser og nødvendig teknisk kompetanse til å drifte og vedlikeholde tjenesten som skal leveres.

Hvordan skal du sikre alt dette på best mulig måte, slik at du vet at bedriftens IT-sikkerhet er ivaretatt? Ved å la leverandøren din ta vare på IT-sikkerheten, så du kan dedikere din tid og energi til det du er god på!

Klar for et dypdykk om IT-sikkerhet? Dette er et gratis webinar om alt du trenger å vite om IT-sikkerhet i bedriften som du kan se hvor som helst, når som helst. Webinaret varer i 60 minutter:

Se webinaret her

ChatGPT forsøker å forklare hva ChatGPT er på norsk

Når ChatGPT selv blir spurt “Hva er ChatGPT?”, svarer funksjonen at:

Jeg er ChatGPT, en stor språkmodell trent av OpenAI basert på GPT-3.5-arkitekturen. Jeg er en kunstig intelligens (AI) som er designet for å generere naturlig språk og svare på ulike spørsmål og emner. Jeg kan utføre forskjellige oppgaver som tekstgenerering, oversettelse, tekstforståelse, samtale og mer. Jeg er utviklet for å lære og forbedre meg over tid ved å analysere store mengder tekst og data.

Kilder: NRK, hanspetter.info, Chat OpenAI, Forskning.no

Mest populære