Hva er Bedre tverrfaglig innsats (BTI)?

Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) er en samarbeidsmodell, som sikrer helhetlig og koordinert innsats overfor barn, unge og familier som trenger det. Uten at det blir oppfølgingsbrudd. I noen tilfeller får ikke målgruppen den oppfølgingen de trenger fordi ansatte, tjenester og sektorer ikke samarbeider i tilstrekkelig grad. BTI-modellen beskriver hvordan dette samarbeidet kan tilrettelegges­, avhengig av innsatsens omfang og antallet tjenester og instanser som er involvert.

BTI i Tromsø kommune

Tromsø er en av landes foregangskommuner,  der arbeidet med BTI allerede er godt i gang. I over to år har Tromsø kommune arbeidet med å innføre BTI i og har mange spennende erfaringer som de nå deler med andre kommuner. Gjennom Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) sikrer Tromsø kommune at de jobber i ett felles system. Formålet er å sikre tidlig hjelp for barn og unge.

Gjennom samarbeidet med Tromsø kommune har Visma utviklet flere nye plantyper for å understøtte det tverrfaglige samarbeidet.

Ta en titt på videoen under for mer informasjon om BTI:

Ønsker du å vite mer kan du lese mer på våre nettsider.