Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) er en samarbeidsmodell, som sikrer helhetlig og koordinert innsats overfor barn, unge og familier som trenger det. Uten at det blir oppfølgingsbrudd. I noen tilfeller får ikke målgruppen den oppfølgingen de trenger fordi ansatte, tjenester og sektorer ikke samarbeider i tilstrekkelig grad. BTI-modellen beskriver hvordan dette samarbeidet kan tilrettelegges­, avhengig av innsatsens omfang og antallet tjenester og instanser som er involvert.

BTI i Tromsø kommune

Tromsø er en av landes foregangskommuner,  der arbeidet med BTI allerede er godt i gang. I over to år har Tromsø kommune arbeidet med å innføre BTI i og har mange spennende erfaringer som de nå deler med andre kommuner. Gjennom Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) sikrer Tromsø kommune at de jobber i ett felles system. Formålet er å sikre tidlig hjelp for barn og unge.

Gjennom samarbeidet med Tromsø kommune har Visma utviklet flere nye plantyper for å understøtte det tverrfaglige samarbeidet.

Ta en titt på videoen under for mer informasjon om BTI:

Ønsker du å vite mer kan du lese mer på våre nettsider.

Stian Svendsen er Business Developer i Visma Enterprise. Han har jobbet som lærer og skoleleder i flere år og gjennom dette arbeidet med barn, unge og familier som opplever utfordringer i hverdagen, noe som ofte gjenspeiles i elevens adferd på skolen. Erfaring med å jobbe i tverrfaglig team.
Connect with Stian: