Gå til hovedsiden

Hva er barnehagemyndighetens og barnehageeiers rolle?

Alle kommuner har rollen som lokal barnehagemyndighet for både egne barnehager og private aktører. Når kommunen driver egne barnehager, har kommunen også rollen som barnehageeier for disse barnehagene.

Barn skal ha det trygt i barnehagen
Gutt med bamse

Alle kommuner har rollen som lokal barnehagemyndighet for både egne barnehager og private aktører. Når kommunen driver egne barnehager, har kommunen også rollen som barnehageeier for disse barnehagene. Dette kan være en utfordrende dobbeltrolle, og det er viktig at barnehagene kan ha tillit til at barnehagemyndigheten opptrer upartisk og ikke forskjellsbehandler egne og private barnehager.

«Bukken og havresekken»

1. januar 2021 trådte § 11 i barnehageloven i kraft, med krav til likebehandling og uavhengighet, og krav om å organisere oppgavene kommunen har som barnehagemyndighet adskilt fra oppgavene den har som barnehageeier.

Kravet til likebehandling og uavhengighet betyr at kommunen skal behandle private og kommunale barnehager likt når den ufører oppgaver som barnehagemyndighet. Formålet bak kravet til organisering, er naturlig nok å bidra til at private og kommunale barnehager skal ha lik behandling uavhengig av eierforhold. Men det handler også om at barnehagemyndigheten skal opptre upartisk overfor kommunens egne barnehager.

Fikk du med deg vårt gratis webinar om kommunen i rollen som barnehagemyndighet og barnehageier? Du kan se opptaket når du vil.

Barnehagemyndigheten må ha både oversikt og kunnskap

Et av Statsforvalterens tilsynsområder er hvordan barnehagemyndigheten gjennomfører risikovurderinger, veiledning og tilsyn for å sikre at barnehagene følger barnehageloven med forskrifter.

Tilsynsrapportene viser at ikke alle barnehagemyndigheter har god nok oversikt eller kunnskap om:

  • barnehagelovens bestemmelser
  • hva som er barnehageeiers plikter
  • hvordan veiledning og tilsyn skal ta utgangspunkt i konkrete risikovurderinger
  • rammene og saksbehandlingsreglene rundt tilsyn med barnehagene

Hvordan kan barnehagemyndigheten sikre at den enkelte barnehage drives i samsvar med gjeldende regelverk?

Barnehagemyndigheten har en egen «påse-rolle» for å sikre at den enkelte barnehage drives i samsvar med gjeldende regelverk. Veiledning og tilsyn er to av virkemidlene barnehagemyndigheten har for å sikre at barnehagetilbudet i kommunen er godt og forsvarlig.

Hva innebærer barnehagemyndighetens «påse» rolle og hvorfor er det så viktig med en løpende risikovurdering av den enkelte barnehage?

Hva innebærer det at barnehagemyndigheten aktivt skal drive veiledning for å sikre at den enkelte barnehage drives i tråd med barnehageloven med forskrifter?

Hvilke regler for saksbehandling gjelder når barnehagemyndigheten skal gi reaksjoner etter tilsyn med en barnehage?

Dette er noe av det du vil finne grundig informasjon om i den temapakken vi har kalt Barnehagemyndighet eller barnehageeier? Hvilken hatt hatt har DU på deg?

I Veilederen Barnehage vil du finne mye hjelp til deg som er barnehagemyndighet, barnehageeier eller styrer i en barnehage.

Opprett gratis prøvebruker på Veilederen

Mest populære