Gå til hovedsiden

Hva betyr ny regnskapsførerlov for deg som regnskapsfører?

Stortinget har vedtatt ny regnskapsførerlov som snart trer i kraft. Det vil endre din arbeidshverdag. Her får du en kort innføring i de viktigste endringene.

Som regnskapsfører jobber du i et regulert yrke som har stor samfunnsøkonomisk betydning. Derfor er det nødvendig å ha noen rammer for hvordan regnskapsbransjen  drives. Bransjen har ventet lenge på den nye regnskapsførerloven, og proposisjonen kom endelig før sommeren 2022. Denne uken ble loven vedtatt, og det forventes at den trer i kraft sommeren 2023. Med den nye loven skjer det endringer i hvordan du utfører ditt arbeid, tittelen du har som autorisert regnskapsfører, og kravene stilt til etterutdanning.

Se hele webinaret med Skatteetaten og Regnskap Norge

Nye regler for pliktig regnskapsrapportering

Regnskapsbransjen er i endring. Den nye regnskapsførerloven legger til rette for at du skal ha mer tid til å kvalitetssikre arbeidet du gjør, og tilpasser seg fremtidens arbeidsplass hvor dine oppgaver skal utføres med større ro og mer oversikt. Den nye regnskapsførerloven har samme virkeområde som i dag. Det å utarbeide pliktig regnskapsrapportering etter bokførings- og regnskapsloven er fortsatt i fokus, men det er lagt mer tyngde på tilstrekkelig kvalitetssikring. GRFSen har blitt slanket med flere sider, og rendyrker nå begrepet god regnskapsføringsskikk. Ny GRFS legger til rette for en mer risikobasert kvalitetsstyring, med større grad av fleksibilitet enn tidligere. Avstemming er ikke lenger den eneste måten å kvalitetssikre regnskapet på.

Avstemming vil fortsatt være en avgjørende metode å foreta tilstrekkelig kvalitetssikring, selv om bruken reduseres ganske mye. Faneparagrafen blir viktigere, og det fokuseres ytterligere på en risikobasert tilnærming. Dette har sammenheng med den digitale utviklingen, som tilrettelegger for mer lønnsomt og tidsbesparende arbeid.

Autoriserte regnskapsførere får ny tittel

Som anerkjennelse for bransjens samfunnsøkonomiske rolle som næringslivets rådgiver, vil alle autoriserte regnskapsfører nå få den velfortjente tittelen statsautorisert regnskapsfører. Det bidrar til å gi bransjen og yrket ytterligere kredibilitet. Med tittelen som statsautorisert regnskapsfører blir det også et tydeligere skille fra de private autorisasjonsordningene.

Loven skal støtte både store og små foretak, og derfor må fleksibiliteten økes hos alle regnskapsbyrå. Fremover er det kun statsautorisert regnskapsførere som kan være ansvarlig for kvalitetssikringen. Autorisasjonskravet til daglig leder forsvinner, ettersom rollen til en daglig leder endres avhengig av størrelsen på foretaket. Daglig leder kan fortsatt kvalitetssikre, men da må daglig leder være statsautorisert.

Flere tilpasninger til foretak 

Regnskapsforetak får også en større rolle i fremtiden. I den nye regnskapsførerloven står det at regnskapsforetak skal være de som fører regnskap for andre i næring. Dette skjer fordi en inngår oppdragsavtale med regnskapsforetaket, ikke enkeltpersonen.

Denne ordningen påvirker også de som har drevet virksomheten i enkeltpersonforetak. Autoriserte regnskapsførere har så langt kunne drive virksomheten sin i enkeltpersonforetak, men fremover må du registrere foretaket ditt i foretaksregisteret. Dette gjøres enkelt via Altinn.

Regnskapsoppdrag blir også påvirket med det nye lovverket, ved større fokus på forberedelser og kundens interne rutiner. Du må ha god forståelse av oppdragsgivers virksomhet for å tilrettelegge riktig kvalitetsstyring på de enkelte oppdragene, som igjen baserer seg på god regnskapsføringsskikk.

Det skal alltid være en oppdragsansvarlig som er autorisert på hvert oppdrag. Men hvor den oppdragsansvarlige skal inn, må du avgjøre selv. Det vurderer du utfra kompleksitet, størrelse på oppdraget, og hvor mange medarbeidere du behøver. Dette er en nødvendig utvikling, ettersom du må finne en måte å skalere kravene på. Du trenger ikke ha like store krav til enkle forhold som det du har til komplekse forhold.

Hvordan avgjør du riktig prismodell for ditt oppdrag?

Nye etterutdanningskrav for regnskapsførere

For å bli statsautorisert regnskapsfører er det nå to ulike utdanningskrav. Den ene er ved å ta master i økonomi og administrasjon, regnskap og revisjon, eller tilsvarende, og så fullføre to års praksis. Den andre metoden er å fullføre tre års praksis etter fullført bachelorgrad. Disse utdanningskravene forblir i den nye regnskapsførerloven, men hvordan praksisen gjennomføres vil endres. Fremover må de som skal gjennomføre to års praksis fullføre ett år i et regnskapsforetak. Skal du gjennom tre års praksis, må to av disse være i et regnskapsforetak. I det nye lovverket står det også at minst ett av disse årene må utføres etter at utdanningen er ferdig.

Tidligere har regnskapsførere måttet fullføre 77 timer med etterutdanning for å bli statsautorisert. Dette timekravet er nå endret til 80 timer, og innebærer 80 timer over de siste tre kalenderårene. Dette er et minimum, ettersom du må utvikle kompetansen som er nødvendig for å utføre de oppdragene du påtar deg.

Den største forskjellen fra tidligere, er at timekravet ikke lenger har et minimumskrav innen de ulike fagområdene. Du står nå fritt til å ta den etterutdanningen som er nødvendig for din portefølje, og bygger spisskompetansen som er relevant for oppdragsansvarlig regnskapsfører eller statsautorisert regnskapsfører.

Alt om den nye skattemeldingen

Mest populære