Husk fristen for levering av aksjonærregisteroppgaver – 31. januar 2015

Aksjonærregisteroppgavene inneholder informasjon om alle hendelser og transaksjoner i et selskap, og skal leveres av norske aksje- og allmennaksjeselskaper, samt sparebanker med egenkapitalbevis. Opplysningene i aksjonærregisteroppgavene danner grunnlag for Skatteetatens utsendelse av skjema RF 1088 Aksjer og egenkapitalbevis til alle aksjonærer. Aksjonærregisteroppgavene bidrar til at opplysninger om skattepliktige beløp fremkommer på aksjonærenes forhåndsutfylte selvangivelser og hjelper aksjonærene med å levere riktige opplysninger i sine selvangivelser. Fristen for å levere aksjonærregisteroppgave er 31. januar 2015 uavhengig av om oppgaven leveres elektronisk via Altinn eller på papir.

Manglende innlevering eller ikke godkjente aksjonærregisteroppgaver får konsekvenser for selskapenes aksjonærer ved at Skatteetaten ikke får sendt ut oppgaven Aksjer og egenkapitalbevis og opplysninger om skattepliktig beløp fremkommer ikke på aksjonærenes forhåndsutfylte selvangivelser.

Boligaksjeselskaper skal ikke levere aksjonærregisteroppgave. I tillegg er selskaper fritatt for å levere aksjonærregisteroppgaver når Verdipapirsentralen innrapporterer opplysningene på vegne av selskapene. Skattefrie institusjoner skal bare levere aksjonærregisteroppgave dersom institusjonen har hatt skattepliktig inntekt.

Ta kontakt med Visma Advokater AS dersom du trenger bistand ved levering av aksjonærregisteroppgaver.

 

0