Gå til hovedsiden

Ny HR-løsning i lønnssystemet Payroll

HR og lønn er tett knyttet sammen, og fra et systemperspektiv skal dette være to løsninger som komplimenterer hverandre og snakker sammen. Ved å benytte Payroll får du et HR-system som er tett integrert med lønnssystemet ditt.

Ny HR-løsning i lønnssystemet Payroll

Hva får du med Dottie HR?

Dottie HR er et strategisk verktøy for HR.  Løsningen sørger for å ivareta strenge krav til personvern og sikkerhet i bedriften din. HRM-løsningen har også dashboard som hjelper deg å vurdere bedriftens utvikling på områder som alders- og kjønnsfordeling. Automatisering og smarte løsninger sørger for at HR-ansvarlige alltid har full kontroll over alt fra ferieplanlegging og fraværsregistrering til on- og offboarding av ansatte. Fordi det er en skyløsning, kan du også koble til- og bruke skybaserte apper, noe som er en forventning blant bedriftens ansatte i dag.

Det er en selvfølge at du skal ha kontroll på ferie og fravær med en HR-løsning. Så hva er noen av funksjonene i Dottie som gjør hverdagen din enda litt enklere?

Bli bedre kjent med HR-løsningen

Slik er HR-løsningen i Payroll

Funksjoner i Dottie HR

Du får innsikt som lar deg se bedriftens utvikling over tid ved å følge med på statistikk og trender. Du kan se og hente ut grafer, statistikker og oversikter til ditt verdifulle HR-arbeid.Det innebærer innblikk i alders- og kjønnsfordeling, vekst i antall medarbeidere, og statistikk ned på avdelingsnivå.

Du slipper å bekymre deg for hvordan dataen din blir behandlet. All data blir lagret i Norge. All informasjon får backup, og informasjonen i ditt system ligger helt separert fra andres.

GDPR blir enklere. Full portabilitet gjør det enkelt å ta med seg informasjonen sin. Dottie HR har også slette-policy med automatikk ved slutt.

On- og offboarding av ansatte går mer sømløst. De ansvarlige får tildelt roller, tidsfrister, og relevante påminnelser automatisk i systemet. Du kan lage skreddersydde sjekklister for onboarding. Hvert steg har sine egne ansvarlige og tidsfrister og du får påminnelser når tidsfrist nærmer seg.

Hvorfor skal løsningen inn i Payroll?

Dottie HR er en HR-løsning for deg som ikke har tid til alle de uendelige administrative oppgavene som må gjøres. Det er en skyløsning i lønnssystemet Payroll for HR (Human Resource) i små og mellomstore bedrifter.

Data overføres automatisk mellom Dottie HR og Payroll slik at du ikke trenger å legge inn samme informasjon flere steder.

Ved å ta i bruk Payroll, Dottie HR og andre funksjoner, kan bedriftens ansatte og ledere involveres i enda flere HR- og lønnsrelaterte oppgaver. I tillegg til HR-systemet, har du mulighet til å la ansatte føre timer, reiser og utlegg, samt se lønnsslippen sin – alt med én og samme pålogging i én meny hvor all informasjon finnes. Ikke minst, får du samlet systemene dine slik at du kan få support og hjelp på ett sted.

Mest populære