Gå til hovedsiden

Høyesterett med viktig dom om graderte sykepenger

Dommen (HR 2021-2126 A) innebærer en viktig avklaring av forholdet mellom reduksjon i arbeidsevne og reduksjon i inntekt med hensyn til rett til sykepenger.

Søknad av sykepenger digitalt
Graderte sykepenger

Dommen (HR 2021-2126 A) innebærer en viktig avklaring av forholdet mellom reduksjon i arbeidsevne og reduksjon i inntekt med hensyn til rett til sykepenger. 

Saken omhandler en kvinne som hadde to deltidsstillinger. Hun jobbet 60% hos arbeidsgiver A og 40% hos arbeidsgiver B. Hun ble sykmeldt fra den ene stillingen, den samlede arbeidstiden ble redusert med 20 prosent. På grunn av forskjellig lønnsnivå i de to stillingene ble inntektstapet kun redusert med 18%. 

Folketrygdloven § 8-13 første ledd setter som vilkår for å få sykepenger at «evnen til å utføre inntektsgivende arbeid er nedsatt med minst 20 prosent». Problemstillingen i denne saken var da om kvinnen hadde rett til graderte sykepenger i et slikt tilfelle?

Nav, Trygderetten og Lagmannsretten avslo hennes krav om sykepenger fordi inntektstapet var mindre enn 20 prosent.

Hvilke regler gjelder akkurat nå?

Reglene for lønn og personal forandrer seg stadig, og det viktigste du kan gjøre er å holde deg oppdatert. Vil du også – sammen med 20.000 andre – få nyhetsbrevet vårt Regelnytt i innboksen?

Ja, meld meg på Regelnytt!

Reduksjon i arbeidstid er avgjørende

Høyesterett kom til at det ikke er et vilkår for graderte sykepenger at reduksjonen i inntekt er minst 20 prosent. Det avgjørende etter en naturlig forståelse av lovens ordlyd, er reduksjonen i arbeidstid

Verken Navs rundskriv eller Trygderettens praksis ga etter Høyesteretts syn grunnlag for en annen tolkning enn det som kunne leses direkte av ordlyden i folketrygdlovens §8-13. 

Dommen vil ha særlig betydning for arbeidstakere som jobber deltid, og de som har flere stillinger.

Bli oppdatert med RegelPOD!

Hør podcasten RegelPOD – du finner den i podcast-spilleren din, enten det er Soundcloud, iTunes eller Spotify.

Mest populære