Høgskolen i Hedmark

Fredag presenterte Lene og jeg Visma for 2. og 3. års økonomistudenter på Høgskolen i Hedmark avd. Rena. Oppmøte blant studentene var bra,  og vi følte at samtlige lyttet interessert til det vi hadde å fortelle. Etter å ha presentert oss selv, fortalte vi om Vismaselskapet generelt, før vi informerte litt grundigere om Visma Services Norge. Hoveddelen av presentasjonen gikk på karrieremulighetene som Visma tilbyr studenter og nyutdannede. Vi fortalte om samtlige traineeordninger, men vi informerte mest om Økonomi Traineeprogrammet, siden vi er en del av dette programmet selv. Etter presentasjonen fikk vi noen spørsmål, og flere tok med kontaktinformasjon og vismaeffekter. Personlig synes vi dette var en positiv opplevelse og en nyttig erfaring. Vi håper og tror at vi har rekruttert noen fremtidige kollegaer:)

Planen fremover er at vi skal prøve å besøke Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Lillehammer før jul. Håper vi får en like bra opplevelse der.

Benjamin Aker works as a Web Consultant at Visma, bridging the gap between online communications, technology and design. With over 15 years' experience as a digital designer / developer in the advertising business, paired with a strong curiosity, he has a wide range of knowledge of different subjects that come in handy at Visma. Privately, Benjamin composes electronic music in various genres, loves photography and videography, and all things technical. 
Kontakt Benjamin: