Hjelper ungdom før kriminell lavalder

Ett av målene med BTI-modellen er å se ungdom før de begår kriminelle handlinger.

bti kriminell lavalder

– For ungdom som har blitt 15 år, er det i mange tilfeller sent å komme inn med oppfølging. På dette tidspunktet kan de ha havnet såpass på sidelinjen at det er vanskelig å få dem på banen igjen.

Gjennom BTI-modellen kan vi se disse ungdommene i en tidligere alder, og forhåpentligvis avverge kriminelle handlinger og annen uønsket atferd, forteller SLT-koordinator i Tromsø kommune, Bjarne Woll.

Samarbeider for første gang

I Tromsø kommune samarbeider nå skolene med fritidsklubbene, politiet, Utekontakten, helsetjenestene og andre instanser. BTI har bidratt til en tverrfaglig møtestruktur. Stafettloggen systematiserer og dokumenterer arbeidet, og sentrale aktører trekkes inn.

– Prosjektet er i startsfasen, men aktørene håper selvfølgelig at færre ungdom skal begå kriminelle handlinger. Vi har store forventninger til at vi på sikt vil få gode resultater, sier Woll.

Unge som begår kriminelle handlinger, har tilbud om blant annet oppfølgingsteam.

– Vi er gode på oppfølging, men nå skal vi bli enda bedre ved å jobbe systematisk og tidligere rundt ungdom som er i risikogruppen. Stafettloggen vil være et sentralt verktøy i dette arbeidet, poengterer Woll.

Målgruppen er allerede fra 0 år

Nå vil barnehagene og skolene være en enda viktigere arena, for å fange opp bekymringer rundt de unge.

– BTI-modellen har også bidratt til at skolene og fritidsklubbene samarbeider tverrfaglig. Fritidsklubbene, og selvfølgelig skolene, er sentrale arenaer for mange barn og unge. Begge arenaene er viktige for å fange opp signaler, mener Woll.

Få god informasjonsflyt med Stafettloggen

Most popular

 • Planlegge arbeid og turnus

  Høytidsturnus – hvordan er reglene?

  Nå er det igjen på tide å tenke på helligdagsturnus. Høytider betyr normalt mye for de ansatte, og det er viktig med en lovlig turnus de fleste er fornøyd med.

 • Timelønn for undervisning

  Lærervikar og timelønn for undervisning

  Mange tar oppdrag som lærervikar i grunnskolen. Lærervikaren stiller ofte opp for å ta vikartimer på kort varsel, og skal lønnes med timelønn for undervisning.

 • Halvt skattetrekk ikke halv skatt

  Halv skatt før jul

  Halvert skattetrekk i desember betyr ikke at halve desemberlønnen er skattefri!