Har du startet med elektroniske skattekort?

Fra 2014 må alle arbeidsgivere hente elektroniske skattekort på sine ansatte. I 2013 har det vært mulig å hente skattekort elektronisk som en prøveordning. I følge skatteetaten er det alt for få arbeidsgivere som har benyttet seg av prøveordningen. Skattedirektoratet oppfordrer arbeidsgivere til å så fort som mulig starte med ordningen.

Fra 2014 er det du som arbeidsgiver som må bestille skattekort for dine ansatte. Dette kan du enten bestille via skatteetaten.no eller direkte i ditt lønnssystem.

Den ansatte får en skattetrekksmelding på slutten av året. Denne erstatter skattekortet de tidligere fikk på papir.

Hva gjør du som arbeidsgiver?

Bruker du lønnssystem kan du hente skattekortopplysningene direkte fra lønnssystemet. Som arbeidsgiver vil du få beskjed om at en av dine ansatte har endret eller fått skattekort. Du må da før neste lønnskjøring sørge for å oppdatere lønnssystemet. Vær her klar over at det tar omtrent et døgn fra spørring til du får tilbake skattekortopplysningene fra skatteetaten.

Som arbeidsgiver mottar du kun opplysninger om:

  • Trekktabell
  • Prosentsats
  • Kommunenummer

Det er også mulig å hente skattekortopplysninger ved å logge seg inn i Altinn.

  • Organisasjoner kan hente skattekort for opptil 10 ansatte av gangen
  • Personlige arbeidsgivere, som skal engasjere privatpersoner for arbeid hjemme eller på fritidseiendommen, kan hente for opptil 4 ansatte

Du må vite hvem du skal hente opplysninger om. Denne løsningen kan være aktuell dersom det  haster å få skattekortopplysningene pga nært forestående lønnsutbetaling.

Hvilke varsler får arbeidstaker?

I desember 2013 får arbeidstaker en skattetrekksmelding som erstatter dagens skattekort. I løpet av inntektsåret får også arbeidstaker beskjed når nye arbeidsgivere etterspør skattekortopplysningene. Har du frikort får du også beskjed om å fordele fribeløpet dersom flere arbeidsgivere etterspør ditt skattekort.

Er du hovedarbeidsgiver eller biarbeidsgiver?

Dersom du som arbeidsgiver er usikker på hvorvidt du er hoved- eller biarbeidsgiver, må dette avklares med den ansatte. Dette er kun aktuelt for ansatte med tabellkort.

I 2013 har ikke dette vært noe problem da arbeidstaker har måttet levere papirskattekortet til arbeidsgiver. Har du mottatt del 1 av skattekortet er du å anse som hovedarbeidsgiver.

Ansatte med frikort

Frikort har ikke vært en del av prøveordningen i 2013, men vil være på plass i løsningen fra 2014.

Frikort vil fungere på den måten at den første arbeidsgiveren som etterspør skattekort vil få hele fribeløpet. Hvis den ansatte har flere arbeidsgivere som også etterspør skattekortet vil de øvrige arbeidsgiverne få kr 0 i fribeløp. Arbeidstaker blir varslet om at han må fordele fribeløpet. Fordeler arbeidstaker fribeløpet får arbeidsgiverne beskjed om det, og må oppdatere sine skattekortopplysninger.

Dersom arbeidstaker ikke fordeler fribeløpet må de arbeidsgiverne med kr 0 i fribeløp trekke skatt med 50%. Ved fordeling av fribeløpet kan det være at fribeløpet settes til et lavere beløp enn det arbeidsgiver har betalt i lønn. Det må også her trekkes skatt med 50%.  I slike tilfeller bør arbeidstaker informeres om at han bør søke om ordinært skattekort.

Lønn Update 2013

Visma Kompetansesenter Lønn og HR arrangerer Lønn Update i november og desember 2013. Her får du en gjennomgang av aktuelle nyheter, oppdatering på viktige regler samt en gjennomgang av de mest brukte lønns- og trekkodene. Vi går gjennom både reglene samt hvorledes du gjennomfører årsoppjøret i ditt lønnssystem.

Tormod Johansen jobbet som juridisk rådgiver i legal-avdelingen i Visma Software. Han er utdannet skatterevisor fra Skatteetatskolen i Oslo, og har jobbet med kontrollvirksomhet i Skatteetaten i flere år. Han har lang fartstid i Visma, hvor han jobbet med lønn og skatt som spesialområde. Jobben bestod i hovedsak av support til Visma sine kunder og en utstrakt kursvirksomhet, i tillegg til å skrive artikler og oppdatere Visma sine oppslagsverk på lønnsområdet.
Connect with Tormod: