Har du planer om å gi de ansatte sommergave?

Mange arbeidsgivere er snille og gir sine ansatte gaver. Det meste vanlige er nok å gi gaver til jul, men mange gir også sommergaver til sine ansatte.

Arbeidsgiver kan gi skattefri sommergave til ansatte under følgende forutsetninger:

  • Gaven ikke overstiger kr 1.000
  • Gaven består av en naturalytelse og ikke penger
  • Gaven gis som en generell ordning i bedriften

Vær klar over at grensebeløpet på kr 1.000 gjelder for hele året. Brukes hele beløpet opp på sommergaven, vil det gå ut over andre gaver f eks julegaver. Gis det i tillegg en julegave må denne skattlegges. Er ikke beløpet brukt helt opp på sommergaven, kan resten benyttes til f.eks. en julegave.

Gis det gaver med høyere beløp enn kr 1.000, skattlegges kun det overskytende.

Ikke fradragsrett
Det er imidlertid et lite skår i gleden for arbeidsgiver, ved at det ikke kan kreves fradrag for utgiftene i regnskapet. Gis det gave ut over kr 1.000 kan det overskytende føres til fradrag.

Andre gaver
I tillegg til skattefritak for generelle gaver på inntil kr 1.000, gjelder det egne beløpsgrenser for gaver til ansatte i andre anledninger, for eksempel gaver ifbm enkelte jubileer, bryllup, samt at det er mulig å premiere de ansatte for gode forslag.

Se mer om disse grensene her på Infoline Lønn og HR.

Monica Bremtun-Olaussen er jurist med cand.jur fra Universitetet i Oslo. Hun jobber som juridisk rådgiver på legal-avdelingen hos Visma Software. Jobben består i hovedsak av support til Visma sine kunder og en utstrakt kursvirksomhet, i tillegg til å skrive artikler og oppdatere Visma sine oppslagsverk på lønnsområdet.
Connect with Monica: