Gå til hovedsiden

Har du mistet kontrollen på systemkostnadene i byrået ditt?

Siden alle kunder har ulike behov og krav til løsning, stiller det større krav til regnskapsbyråets evne til å ta betalt for disse løsningene. Har du mistet kontrollen på systemkostnadene i byrået ditt? Da bør du lese videre.

Forretningsmann sitter ved pulten
Forretningsmann sitter ved pulten og ser på mobilen

Kostnadspost eller innsatsfaktor?

Mange regnskapsførere opplever at det å kjøpe programvare fra systemleverandørene oppleves som en ren kostnadspost. Dette er kostnader som har vært helt essensielle for å kunne levere regnskaps- og lønnstjenester på en effektiv måte, og har således også blitt sett på som en driftskostnad i resultatregnskapet.

Systemkostnad er et begrep som ikke bør leve lenger for et regnskapsbyrå. Hvorfor det, spør du? Systemleverandørene leverer i dag løsninger som ikke bare brukes av regnskapsbyrået, men i like stor eller større grad av regnskapsbyråets kunder. Løsningene er en integrert del av kundens virksomhet, og er derfor også veldig viktig for at kundene skal kunne levere sine varer og tjenester. Jeg mener at systemene som byrået syr sammen for sine kunder, bør ses på som innsatsfaktorer for å kunne levere et godt produkt og en god tjeneste til regnskapsbyråets kunde.

Tjen penger på innsatsfaktorene

Ved å se på kjøp av programvare fra systemleverandørene som en innsatsfaktor, vil regnskapsbyrået også ha muligheten til å tjene penger på programvaren. For å gjøre dette, trenger du en leverandør som legger til rette for at du kan viderefakturere utgiften med en margin. Innsikt i hva du kjøper inn for å lage gode løsninger til kundene dine, gjør det mulig for deg å bygge egne forretningsmodeller. Det kan være modeller som både legger til rette for fastpris på tjenester og fast eller variabel pris på programvare. Vi vet at regnskapsbransjen er i stor endring, og det er viktig at leverandørene legger til rette for at regnskapsbyråene skal kunne tjene penger på de innsatsfaktorene de kjøper inn.

Les også: Regnskapsbyrå: Hvem blir fremtidens vinnere?

Viderefakturering er for tungvint!

Mange regnskapsbyråer vil hevde dette, og det er en påstand vi møter hver dag. Faktum er at også vi som systemleverandør har gjort en for dårlig jobb med  å se på vår programvare som innsatsfaktorer. Det har resultert i lange, komplekse, uforståelige fakturaer som prøver gi informasjon om hva byråets kunder har tatt i bruk av programvare. Dette har igjen ført til at mange regnskapsbyråer bruker lang tid på viderefakturering av programvaren ut mot sine kunder, eller i verste fall så har vi mange tilfeller av byråer som rett og slett hopper bukk over dette fordi de ikke har tid. Da har vi som systemleverandør feilet i å ta et ansvar for en av våre viktigste bransjer.

Viderefakturering versjon 2.0

Du som regnskapsfører er helt avhengig av en proaktiv leverandør. Blant annet må systemleverandøren forenkle måten byrået ditt kan viderefakturere innsatsfaktorene mot dine kunder.

Så, hvordan kan denne prosessen gjøres enklere? Det er viktig at leverandøren din har en løsning som tilrettelegger for en enkel og effektiv viderefakturering, samt at du som regnskapsbyrå alltid bør ha et overblikk over hvor langt kundene dine har kommet i den digitale reisen. Vet du hvor stor andel av fakturaene deres sendes som eFaktura?

Målet bør være at du enkelt kan følge med på hvilken programvare kundene dine har tatt i bruk på tvers av bransjer, og redusere jobben med viderefakturering til noen få minutter hver måned. En slik innsikt gjør det mulig for deg å tjene penger på å levere gode forutsigbare pakkepriser for kundene dine, og gir et godt overblikk over byråets kunder til enhver tid.

Les mer om skyløsninger for regnskapsbyrå

 

Mest populære