Gå til hovedsiden

Har du kontroll på inntektene dine?

Hvorfor er det fortsatt så få bedrifter som har like god struktur

på inntektskontrollen som på kostnadskontrollen? Mye handler
om tradisjon og bedriftskultur. Men like mye handler om at
salgsarbeidet i mange bedrifter ikke er sentrert rundt et felles,
styrende verktøy. Et godt CRM-system sørger for at hver
enkelt selger og hele salgsavdelingen kan være effektive og
levere gode resultater. CRM fra Visma er et slikt verktøy,
og gjør det mulig å systematisere rutinene og prosessene i
«front office», på samme måte som økonomisystemet strukturerer
bedriftens «back office»-prosesser.

Ved å utvide økonomisystemet med CRM fra Visma får alle
ansatte i hele bedriften tilgang til den samme kundeinformasjonen.
Løsningen gir en felles plattform i kommunikasjonen
med nye og eksisterende kunder og forbindelser. Bedriften får
et system som støtter den kontinuerlige utviklingen i salgsorganisasjonen,
og som gir selgerne mulighet til å bruke tid
på de potensielt mest lønnsomme kundene. Salgssjefene får
et profesjonelt og effektivt verktøy for å jobbe med potensielle
salg, prognoser og tilbudsoppfølging, samtidig som de kan
overvåke aktivitetsnivået i salgsorganisasjonen.

Mest populære