Gå til hovedsiden

Har du forutsigbarhet på kostnadssiden?

Jeg mener at selskaper bør tenke outsourcing av innkjøp til den daglige driften. Dette for å effektivt ha kontroll på leverandørene, samt pris og kvalitet på produktene. Og ikke minst tiden man bruker på å finne, forhandle, inngå og reforhandle slike avtaler – tid man kan benytte på andre ting.

Ett element er å ha full kontroll på innkjøpene til den daglige driften. Det får jeg ved å ha et prioritert utvalg av leverandører og fastsatte innkjøpsrutiner. Mange økonomisjefer sliter med bruk av alt for mange leverandører og uoversiktlige innkjøpsrutiner (eller mangel på dette). Som igjen fører til et uoversiktlig bilde av pris og kvalitet, samt at man bruker unødvendig mye tid på ikke-strategiske innkjøp.

Hvordan løser mange bedrifter ikke-strategiske innkjøp?

I noen bedrifter faller innkjøp til den daglige driften direkte under økonomisjef, blant mange andre, mer viktige oppgaver. Og får kanskje ikke den prioriteten den bør ha.

Andre ansetter en controller for blant annet å ha ansvar for denne oppgaven. Det vil føre til personalkostnader på et område som burde vært gjennomført på en mer effektiv måte. Slike ressurser bør heller benyttes på områder som kan være mer inntekstbringende for bedriften.

Andre sprer ansvaret på avdelingsledere, resepsjonister, etc.. Dette fører til et uoversiktig bilde av pris og kvalitet.  Man vil også i mange tilfeller oppleve at man tar inn leverandører for kortsiktige behov. Man bruker da unødvendig mye tid på ikke-strategiske innkjøp.

Det er også mange bedrifter som ikke har fokus på dette området i det hele tatt. Innkjøp skjer mer eller mindre tilfeldig.

Tenk outsourcing!

Jeg mener at selskaper bør tenke outsourcing av innkjøp til den daglige driften. Dette for å effektivt ha kontroll på leverandørene, samt pris og kvalitet på produktene. Og ikke minst tiden man bruker på å finne, forhandle, inngå og reforhandle slike avtaler – tid man kan benytte på andre ting.

Eller er det slik at selskaper har tid og ansatte til å fokusere på ikke-strategiske innkjøp selv??  Skal dette være en del av kjernevirksomheten til et selskap og fokuset til en økonomisjef?

Les mer om innkjøpssamarbeid på Visma.no/fordelbedrift

Mest populære