Har du blitt påspandert tur til OL?

Det er ikke uvanlig at bedrifter spanderer turer til store arrangementer på sine kunder og forretningsforbindelser. Ofte er det nøkkelpersoner hos forretningsforbindelsene som blir invitert.
Er du en av de «heldige» som har fått bli med en leverandør eller kunde til for eksempel OL i London? Deltakelse på slike arrangementer kan få skattemessige konsekvenser.
Slike tiltak anses normalt som representasjon. Det får den konsekvensen at den som har betalt gildet, ikke får fradrag for utgiftene i sitt eget regnskap. Fradragsretten er avskåret for alle kostnader, herunder reisekostnader, losjikostnader, matkostnader og inngangsbilletter, ol. Fradragsretten er også avskåret for lønnskostnadene til ansatte deltakere.
Selv om den som har dekket utgiftene ikke kan føre utgiftene til fradrag, kan det likevel være slik at den som har blitt med, og fått påspandert turen, må skattlegges.

Når må du skattlegges for deltakelsen?
Er du blitt påspandert en tur til OL i London, skal du høyst sannsynlig skattlegges. Dette vil utvilsomt gjelde dersom det ikke er noe faglig innhold på arrangementet/turen.
Skattedirektoratet skriver i Lignings-ABC:

”Det vil være grunnlag for fordelsbeskatning hvis tiltaket hovedsakelig har karakter av ferie/rekreasjon/fornøyelse, hvor det faglige innslag er mindre vesentlig. Dette gjelder selv om mottakeren/forretningsforbindelsen deltar i sin arbeidsgivers interesse, og selv om vedkommende i utgangspunktet ikke ønsker å delta. Fordelsbeskatning vil typisk være aktuelt ved reiser, for eksempel i tilknytning til ulike sportsarrangementer. Ved vurderingen må det blant annet legges vekt på valget av reisemål, programmet for reisen og om ektefelle/ledsager deltar.”

Det er den faktiske deltakelsen som vurderes. Det tas ikke hensyn til om du er pålagt å delta av din arbeidsgiver eller at din tilstedeværelse er forventet.

Resten av artikkelen finner du her.

Monica Bremtun-Olaussen er jurist med cand.jur fra Universitetet i Oslo. Hun jobber som juridisk rådgiver på legal-avdelingen hos Visma Software. Jobben består i hovedsak av support til Visma sine kunder og en utstrakt kursvirksomhet, i tillegg til å skrive artikler og oppdatere Visma sine oppslagsverk på lønnsområdet.
Connect with Monica: